LØKKEN: Den 18. december er det 120 år siden, Løkken Kirke blev indviet. Det markeres og fejres med fest for byen og pastoratet i kirke og sognegård søndag den 9. december, 2. søndag i Advent.

I begyndelsen af 1890’erne, mens der endnu kun var to sognekirker i det, der dengang var Børglum-Furreby Sogn, nemlig Furreby Kirke og Børglum Klosterkirke, blev der nedsat en komité for opførelse af en kirke i Løkken by. Få år efter lykkedes det for komitéen at få byggeriet på finansloven med en bevilling på 18.500 kr. og også at rejse det manglende beløb lokalt ved basar og frivillige bidrag – det drejede sig om 6.000 kr…

Den 17. juni 1898 kunne grundstenen til den nye kirke så nedlægges. Og allerede et halvt år efter i det mildeste adventsvejr i mands minde, den 18. december lidt før kl. 10.30, udgik et højtideligt optog af biskop, provster, præster, politikere, embedsmænd og lokale kirkefolk fra skolen, mens den nye kirkeklokke ringede til gudstjeneste. Processionen skred langsomt over Nørregade, samlede sig i våbenhuset under bedeslagene og fortsatte så, mens orglet spillede, og menigheden i den stuvende fyldte kirke rejste sig.

Så blev der sunget! Bibel og alterbøger blev båret ind, og der blev bedt og læst fra alteret.

Det samme med dåbsfad og -kande, alterkalk og disk. Også fra den nye prædikestol og fra det nye orgel blev der bedt og læst, hvorefter biskop Schousboe på sit embedes vegne indviede Løkken Kirke og ”helligede og afsondrede dette rum fra verdens larm og fra al verdslig handel til, at Guds navn skulle bo deri, og her skulle være et Guds hus og en forgård til Himlen… Nåde og fred vorde rigelig og mangfoldig udgydt over dette sted”.

120 år er der nu gået. Og selvom en kirke er andet end en historisk bygning og egentlig ingen alder har, er dét nok værd at fejre og samles om! Derfor inviterer Løkken-Furreby menighedsråd til fødselsdagsfejring 2. søndag i Advent.

Dagen indledes med højmesse i Løkken Kirke kl. 10.30 ved biskop Henning Toft Bro, og fortsætter herefter i Sognegården med spisning og hyggeligt samvær. Af hensyn til maden er det nødvendigt med tilmelding til arrangementet i Sognegården senest torsdag den 6. december kl. 12.

Enten til Kirkekontoret: 98963755 / esl@km.dk, til Aase Bladt: 98991577 eller til Hanna Bach: 98991484.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...