LØKKEN: Årets regnskab på Løkken Varmeværk endte positivt. På trods af sænkning af forbrugsprisen og tilbagebetaling til forbrugerne er der overført godt 500.000 kr., der er til indregning i dette års regnskab. Værkets drift har dermed i år medført at forbrugsafregningsprisen har kunnet fastholdes på forrige års pris på 270 kr. pr. MWt. Værket fastholder således en særdeles lav forbrugspris.

- På den baggrund ses værkets resultat, i den forløbne regnskabsperiode, som særdeles tilfredsstillende, fastslog formanden for Løkken Varmeværk Keld Emil Damsgaard på årets generalforsamling som foregik på Restaurant Søborg.

På grund af omlægning af regnskabsåret dækker beretningen kun syv måneders perioden fra juni til december 2018.

En solbeskinnet sommer smittede også af på regnskabet. Solvarmeproduktionen var meget tilfredsstillende og uden udsædvanlige udgifter.

Der blev solgt 10.824 MWh, heraf udgjorde transmissionssalget til Ingstrup Fjernvarme 2.105 MWh.

Solvarmeproduktionen udgjorde 4609 MWh i forhold til forrige års sammenlignelige periodes 3770 MWh. Den kontinuerlig lange og høje solvarmeproduktion betød dog, at man ikke var i stand til at udnytte hele produktionen.

Ledningstab, elforbruget og vandforbruget er stabilt, men vandforbruget er desværre højt. Vi skal opfordre forbrugerne til at være opmærksomme på usædvanligt varme flader og rum og evt. kontakte værket for en vurdering af usædvanlige forhold.

- Vi har fortsat god tilgang af forbrugere, hvilket er godt både for årets regnskab, som for værkets fremtidige drift. Der er kommet 21 nye forbrugere i det forløbne år, og vi er nu 1138 forbrugere, oplyste formanden.

Pille- og flispriser viser en stigende tendens, ligesom muligheden for lange kontraktforhold med kendte priser ikke længere kan forventes. Vi forudser stigende priser vil fortsætte, og effekten bliver en svagt stigende varmepris.

- Vi er dog godt tilfredse med vores prisniveau, ligesom vi er af den opfattelse, at vi også i årene fremover kan holde en billig og særdeles konkurrencedygtig pris.

Der er nye og højere tekniske krav til varmemålere og de aflæsningsdata, de skal kunne levere. Krav der senest skal opfyldes i 2020 og 2022. Derfor bliver det nødvendigt at udskifte varmemålerne, en omkostning der vil beløbe sig til nogle få millioner.

Der er fortsat dialog om et yderligere transmissionssalg til Ingstrup Fjernvarme med levering til storforbrugere i transmissionsområdet. Vi afventer fortsat udvikling i sagen.

På valg til bestyrelsen var Per Aagaard, Bjarne Gjøderum og Erik Pedersen. Alle blev genvalgt uden modkandidater. Ligeledes blev Jeanette Larsen og Jes Pedersen genvalgt til suppleanter.

Under evt. var der ros fra salen til både personale og bestyrelse for altid at levere varen og for at prisen på varmen i Løkken falder i modsætning til flere nabobyer.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...