Hundeskoven er etableret i forbindelse med naturstyrelsens nye skovrejsningsprojekt i Nybæk Plantage

LØKKEN: En ny hundeskov ved Løkken er blevet plantet. Den ligger Åsendrupvej 72, tæt ved Løkken Vandværk. Hundeskoven er etableret i forbindelse med naturstyrelsens nye skovrejsningsprojekt i Nybæk Plantage som Naturstyrelsen ejer. For tiden pågår der arbejde med ny skovrejsning for at sikre grundvand i området.

De to 7. klasser fra Løkken skole har i to dage været med til at plante træer i et område, hvor der skal være hundeskov, og der er også etableret en lille sø.

Skovfoged Helene Overby fra Naturstyrelsen fortalte først eleverne om, hvorfor det er en god ide at plante ny skov.

- Først og fremmest er det for at sikre rent drikkevand til Løkken Vandværk, men det er også til fordel for klima og miljø.

- Generelt er det også vigtigt at skabe læ for marker og boliger i landskabet. Det gavner afgrøderne, og læ er med til at nedsætte behovet for opvarmning i boliger, forklarede Helene Overby.

- Og så er det jo også dejligt at kunne gå tur i skoven og måske samle bær og grankogler, og som her at skabe en tumleplads for hunde og deres ejere, tilføjede hun.

- Den skov, som I nu skal være med til at plante, kommer forhåbentligt til at stå og være et rekreativt område for jeres efterkommere i flere hundrede år. Derfor håber vi, at I vil føle, at det også er jeres skov, og at I vil være med til at passe godt på den. Fortæl til jeres søskende og venner om skoven, så den bliver til glæde for alle i området, sagde Helene Overby til eleverne, som trippede for at komme i gang med plantningen.

Før plantearbejdet gik i gang fik eleverne også en orientering om, hvordan man uddanner sig til skovfoged og andre tilknyttede uddannelser.

Arealet Åsendrupvej 72 er på ca. 6 hektar, og det grænser ud til Vrenstedvej. Foruden søen er der anlagt hævede stier, og nogle områder forbliver åbne sletter med græs og buske. De nyplantede træer er hovedsageligt eg, men også andre blandede løvtræer. Området er indhegnet og med såkaldte klaplåger, og der er anlagt en lille parkeringsplads ved Åsendrupvej.

Alle er velkomne i området, og hunde må løbe løst under hensyntagen til bestemmelserne i loven om færdsel i hundeskov.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...