Chef-greenkeeperen i Sindal Golfklub får naturpris

SINDAL: Chef-greenkeeperen i Sindal Golf Klub, Susanne Olsen, har modtaget Det grønne Råds Naturpris 2020 i Hjørring kommune for hendes arbejde med at begrænse brug af sprøjtegift - men til gengæld arbejde for mere biodiversitet på golfklubbens baner i Hørmested.

Med prisen følger et mindre pengebeløb, 5000 kroner.

Prisen blev uddelt på baggrund af en indstilling fra klubben, der blandt andet skrev følgende:

”Vores indstilling begrundes med den indsats Susanne gør for at drive golfbanen, hvor der udvises med mest muligt hensyn til miljøet, og samtidigt have en golfbane, som fremstår flot og velplejet, ikke kun for klubbens egne medlemmer, men også for de mere end 3500 gæster, som årligt besøger klubben. I den tid Susanne har været i klubben, har der aldrig været problemer med at overholde gældende

miljømæssige retningslinjer, og sprøjtejournalen har aldrig været et problem at udfylde. De seneste år, hvor der er kommet endnu mere fokus på den grønne linje, har Susanne arbejdet ihærdigt på, at vi skulle være i forreste række, og ikke bare opfylde lovkravene, men også være foran, hvor det er muligt. I sommeren 2018 blev Susanne udpeget som IPM-ambassadør af AMU-Center, Sandmoseskolen samt Dansk Golf Union, som 6 ud af 12 dygtige chefgreenkeepere i Danmark. Susanne har i indeværende sæson arbejdet målrettet med yderlige grønne tiltag i klubben. Der blev i vinterens løb fremstillet 20 stærekasser som blev sat op rundt om på banen - for at fuglene kan være med til at bekæmpe gåsebille- og stankelbenslarver især på greens og andre helt tætklippede arealer. Efterfølgende har det vist sig at der var unger i samtlige kasser, så der er netop fremstillet yderligere 40 kasser til opsætning i det tidlige forår. Greens behandles økologisk med udtræk fra peberrod som udbringes med sprøjte i et forsøg på at hæmme svampeangreb. Begge ovenstående tiltag er udelukkende for at begrænse brugen af pesticider. Greens holdes ligeledes fri for ukrudt ved manuel lugning. Susanne har sørget for at klubben er tilmeldt Naturkommunen Blomstrer Vildt (...) der er tilsået 2 arealer på i alt 7200 m2 med blomster. Ligeledes undlades der at klippe flere mindre områder, hvor der vokser forskellige blomster, så som kællingetand, mælkebøtte, engelskgræs, blåhat, høgeurt, med flere. Disse tiltag har medført, at vi er blevet udpeget som bi-venlig golfklub, og der er opsat bistader - og honningen forhandles i golfklubben med egen varemærkning på etiketten. lnsekthotel fremstillet af opgravede rødder er ligeledes etableret”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...