Når forbuddet mod at forsamle sig ophæves for alle virksomheder otte uger til at få alt det formelle på plads

KOMMUNEN: Forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer gør det i mange tilfælde umuligt for vore virksomheder at aflevere deres årsregnskab inden for de gældende frister.

Det råder Erhvervsstyrelsen nu bod på ved at forlænge af fristen.

Årsregnskabet skal nemlig godkendes af selskabets generalforsamling, og i mange virksomheder tillader vedtægterne ikke, at en generalforsamling afvikles elektronisk.

Det betyder, at virksomheder med flere end 10 ejere er afskåret fra at holde generalforsamling i den nuværende situation og derfor ikke kan aflevere årsregnskabet inden for lovens tidsfrist.

Som en del af kriselovgivningen bliver fristen for at aflevere årsregnskabet nu udskudt til otte uger, efter at forbuddet mod at samles flere end 10 personer er ophævet.

For virksomheder, som har færre end 10 ejere, gælder de almindelige frister fortsat.

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at virksomhederne bruger og oplyser om de muligheder, der allerede findes for at afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling, og muligheden for at møde ved fuldmagt og for at brevstemme.

Langt de fleste danske selskaber har en frist på fem måneder fra regnskabsperiodens udløb, til årsregnskabet skal være sendt til Erhvervsstyrelsen.

For de allerstørste selskaber er fristen på fire måneder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...