Rekordstort antal rågeunger reguleret i 2020

KOMMUNEN: Rågen elsker gåsebillelarver og stankelbenslarver, og derfor ses den ofte på græsplæner og marker.

Men desværre optræder den i meget store flokke og vil helst yngle i de bynære parker og skove.

Her larmer den meget, klatter overalt og er til stor gene for de omkringboende naboer.

Men da det er en fredet fugl, skal man søge om dispensation hos Naturstyrelsen til at regulere den.

På nuværende tidspunkt har ungerne forladt reden og flyver med forældrene ud på markerne for at søge føde. Om aftenen søger de til ind til byen for at overnatte, ofte i selskab med krager og alliker. Mange vil derfor opleve, at der pludselig er mange sorte fugle i deres område.

Men i Hjørring Kommune er der nu lidt færre af dem end for blot nogle måneder siden.

Ungerne er nemlig blevet reguleret her i maj og juni.

15. juni sluttede årets rågeregulering i de kommunale grønne områder.

Der er blevet reguleret 2.748 stk. rågeuger.

Det er det højeste antal i de år man har reguleret rågeunger.

Fordelingen i forhold til byerne er følgende: Vrå 877 stk., Sindal 115 stk. og Hjørring 1.754 stk.

I 2019 var tallet 2.402 og i 2018 1.993, så der er tale om en markant stigning.

Hjørring Kommune har de lokale jagtforeninger til at hjælpe med at regulere rågerne, og de gør en stor indsats i reguleringsarbejdet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...