Projektet skydes i gang nu

Nr. Lyngby: Danmarks første Biologiske Kystsikringsprojekt skydes i gang nu.

Det udføres af GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ i samarbejde med PileByg A/S.

- Der er mange følelser i spil for mange involverede, nu hvor vi endelig kan komme i gang med projektet, siger direktør for GroundPlug® International, Carsten Aagerup i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det har været en lang proces at komme i mål og få godkendt projektet" At vi nu kan realisere Danmarks første biologiske kystsikringsprojekt - udover traditionel sandfodring - skyldes nogle helt fantastiske og engagerede mennesker, som har været en del af den 2 år lange proces.

Solidaritet har skabt fremdrift for kystsikringsprojektet i Nørre Lyngby.

En af de store udfordringer i kystsikringsprojekter er ofte at blive enige om finansieringen grundejerne i mellem - det tager tid, som i yderste konsekvens kan komme til at koste grundejerne i første række deres ejendom.

- Her må jeg sige, at kystlaget i Nørre Lyngby har sat et fantastisk eksempel for solidaritet og løsningsfokus fra starten, så finansieringen hurtigt kunne komme på plads, og vi kunne fokusere på projektering og ansøgningsproces, udtaler direktøren.

Vigtigt at involvere lokalsamfundet som en helhed

Ildsjælene fra kystlaget, særligt kystlagets formand, Leif Vange og næstformand, Jørgen Jørgensen, har gjort en enorm indsats for at informere lokalt og drive projektet med kystlagets medlemmer, kommunen, kystdirektoratet og nabogrundejerforeningen. Det har også betydet, at nabogrundejerforeningen har indvilliget i at bidrage til den efterfølgende sandfodring af det nye biologiske kystsikringsanlæg. På den måde sætter Nørre Lyngby kystlag et prima eksempel for, hvordan man som forening lykkes med kystsikringsprojekter, før det er for sent.

Carsten Aagerup fortæller videre:

- Udover Nørre Lyngby Kystlag, har vi haft et helt enestående samarbejde med vores partner på kystsikringsområdet, PileByg. Johannes Falk fra PileByg og hans team har lagt et kæmpe stykke arbejde i at forstå og udvikle pilens rolle i den biologiske kystsikringsmetode og samtidig har Johannes gjort en stor indsats for at informere og involvere lokalpolitikere i Nørre Lyngby-projektet. Kystdirektoratet har også spillet en vigtig rolle og har engageret sig med bidrag og rådgivning i udviklingsprocessen af vores biologiske kystsikringsmetode. Det er altså en samlet indsats fra mange engagerede mennesker at GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ nu kan påbegynde installationsarbejdet på de 130 meter kystsikring i Nørre Lyngby.

- Der ligger et stort ingeniør- og specialistarbejde bagved den kystsikringsmetode, som vi har udviklet. Og vi har brugt lang tid på at dokumentere og efterprøve metoden. Alligevel er det med stor ydmyghed, at vi prøver kræfter med Vesterhavet i vores første biologiske kystsikringsprojekt af denne størrelse. Det er voldsomme naturkræfter, der er i spil og vi krydser naturligvis alle fingre for, at anlægget får tid til at etablere sig, før det skal modstå en storm i Bodil-størrelse. Uanset om vi ikke rammes af en tiårs storm denne vinter, får det nyetablerede kystsikringsanlæg får lov til at stå sin prøve, når de årlige vinterstorme tager fat. Derfor forventer vi også at skulle justere på anlægget i løbet af vinteren, og der afsat et budget til regulering, vedligehold og reetablering i projektet. Vi har sammen med PileByg valgt at belønne Nørre Lyngby kystlags pionerånd økonomisk, og derfor er der også givet en rigtig pæn rabat på etableringsbudgettet, oplyser Carsten Aagerup.

Samarbejde med Hjørring kommune

Det privatfinansierede biologiske kystbeskyttelsesprojekt sker i sammenhæng med Hjørring Kommunes supplerende kystbeskyttelsesprojekt ud for nedkørslen ved Nørre Lyngby strand og GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ har været i tæt dialog med kommunens specialister under projekteringsfasen.

Mens Hjørring Kommunes projekt udføres som hård kystsikring i form af stenkastning kombineret med en forholdsvis intensiv årlig sandfodring, kan lodsejerne i kystlaget glæde sig over en markant årlig besparelse i sandfodring fremadrettet. GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ kombinerer de gamle hollandske kystsikringsteknikker med ingeniørudviklede kystsikringssystemer for at en optimal kystbeskyttelse, der både er økonomisk og biologisk bæredygtig og som giver en attraktiv forstrand.

De 3 essentielle dele i GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ består af:

1. Genopbygning af skræntfod ved pilefaskiner placeret i terrasser. Terrasserne tilføres en større mængde sand i etableringsfasen og skaber en ny jævn hældning fra skrænt til forstrand. Hældningen aftager bølgernes kraft og indvirkning på skrænten, mens faskinerne afbøder påvirkningen fra bølgernes tilbagetrækningskraft og reducerer sandvandringen.

2. På hver terrasse nedlægges geotekstil i form af kokosmåtter og pilemadrasser, som skaber en beskyttende grobund for den beplantning, der efterfølgende skal beskytte skrænten. Madrasserne fæstnes med de ingeniørudviklede GroundPlug® Twister™ skruefundamenter, som har særligt gode forankringsevner i sand og sandjord. Den nye skrænt beplantes med marehalm og hjelm.

3. Rodnettet fra den nye beplantning fastholder og beskytter skrænten, mens græsserne virker som effektive sandfang, der både opsamler sand og reducerer sandflugten. Der placeres supplerende hegn af pile-ris, som beskytter beplantningen i etableringsfasen og samtidig også virker effektivt sandfangende. Der vedligeholdes årligt med kompensationssandfodring for det sand som havet kræver i løbet af vinteren - dog kun en tredjedel ift. kystbeskyttelse, som består af sandfodring alene.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...