Der er en meget kritisk stemning imod fire nye 125 meter høje vindmøller i området ved Sønder Rubjerg og Vejby.

Hjørring Kommune havde inviteret de berørte beboere til et orienteringsmøde i Børglum Forsamlingshus. Der var megen diskussion, især om validiteten af de støjmålinger, der er foretaget af projektet.

Der var mødt næsten 100 mennesker, og mange tilkendegav deres skepsis vedrørende projektet, mens kun en enkelt talte for.

Mødet blev ledet af formand for Teknisk Udvalg Søren Smalbro (V).

Der blev givet en redegørelse af kommunens planlægger Niels Chr. Balle. Blandt andet vedrørende støjmålinger. De konkluderede, at ingen naboer udsættes for støj, som ikke overholder gældende støjkrav. En gennemgang af evt. skyggevirkninger viste endvidere, at der vil være skyggevirkninger på visse tider af året, og det er vurderet, at møllerne bliver markant synlige i landskabet.

Både målinger og metoder blev draget i tvivl af flere mødedeltagere, som mente, at reglerne for støjmålinger ikke tilgodeser naboerne, men kun ansøgeren til mølleprojekter.

Det blev videre påpeget, at mølleprojektet også vil påvirke områdets kulturarv. Indenfor en radius på 4,5 kilometer ligger seks folkekirker. Yderligere to folkekirker ligger lige uden for denne afgrænsning. Endvidere ligger Børglum Kloster med endnu et kirkerum og som en markant historisk kulturarv og turistattraktion.

Mødelederen påpegede, at efter gældende regler er støjkravet er overholdt, og derfor ikke bliver draget i tvivl, men at spørgsmålet om kulturarv er en politisk beslutning. Han opfordrede til at komme med indsigelser til lokalplanforslaget.

Jurist i Energistyrelsen Camilla Rasmussen orienterede om muligheder for værditabserstatning til vedrørte lodsejere.

Overordnet set blev Hjørring Kommune kritiseret for alt at inddrage borgerne for sent.

- Der er klaget og skrevet en masse. Hvorfor lytter I ikke efter. Vi keder os over, at det her har stået på i fire år nu. I kan ikke være bekendt overfor jeres borgere, at vi skal blive ved. Vi er tilhængere af vedvarende energi, men rent ud sagt, så vil vi ikke have dem i vores baghave. De skal stå langs motorvejen eller på havet.

- Vi vil ikke ha de møller, var det overordnede budskab fra salen i Børglum forsamlingshus.

Anmeldelsesfrist til Energistyrelsen om værditabsforringelse er senest den 23. oktober 2018 kl. 16.

Lokalplanforslaget vedrørende vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby er nu i offentlig høring. Høringssvar skal være indsendt til Hjørring Kommune senest onsdag den 26. september 2018.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...