Landbonord orienterer om landbruget i 2018 ved møde i Idrætscenter Vendsyssel

VRÅ: I starten af februar måned holdes en række jyske informationsmøder om landbrugets økonomiske resultater for 2018, og et af dem afvikles i Idrætscenteter Vendsyssel onsdag den 6. februar med Landbo Nord som arrangør.

Forud for de store økonomiårsmøder er LandboNord gået sammen med tre andre rådgivningsvirksomheder LandboSyd, LMO og SAGRO for at analysere mere end 400 regnskaber for 2018.

Bundlinjen for landmændene stikker i alle retninger. De økonomiske resultater for 2018 vidner om et tumultarisk år i landbruget, hvor evnen til at kunne håndtere udfordringer som tørke og lave afregningspriser, har været afgørende for bundlinjen.

Det viser nye tal fra de over 400 regnskaber, hvor gruppen af landmænd, som har udvist stabil dygtighed, er kommet fornuftigt gennem året.

- Det er beundringsværdigt, at se hvordan flere af landbrugene har kunnet levere stabile økonomiske resultater på trods af de udfordringer, som 2018 har budt på. Vi ser desværre også landbrug, hvor produktionsresultaterne gør, at de økonomiske resultater er negative, siger afdelingsleder for SAGRO, Økonomi & Strategi, Carsten Ladegaard Jakobsen.

En af de driftsgrene, som blev hårdt ramt i 2018, er svineproducenterne. Her gav et fald i noteringen på 1,8 kr./kg røde tal på bundlinjen. Generelt er omkostninger til eksempelvis løn, vedligehold mm. på et uændret niveau i forhold til 2017. Netop omkostningsstyring er en disciplin, som den enkelte landmand er blevet langt bedre til de senere år, hvilket også var nødvendigt. I regnskaberne holder de sig inden for skiven, med stigninger på 2-3 % på energi, vedligeholdelse og løn.

- De bedste i den gruppe af svineproducenter har generelt høj effektivitet, og de opnår en bedre pris på grisen. Det viser, at på trods af hårde tider, betaler dygtighed sig igen, siger afdelingsleder i LandboSyd, Anders Peter Frederiksen.

Store regionale forskelle

Resultaterne hos mælkeproducenterne har også stukket i flere retninger. Her har specielt tørken givet store regionale forskelle. En gennemsnitlig stigning på 200.000 kroner på kapacitetsomkostninger skyldes blandt andet stigende energipriser og vandingsbehov.

- Det har krævet sin landmand at ligge stabilt i 2018. Regnskaberne stammer fra hele Jylland, og her kan vi se, at de regionale forskelle præger variationen bag tallene. Men virkeligheden er, at den bedste fjerdedel har en højere ydelse målt pr. ko, højere udbytte i marken og højere dækningsbidrag. Det opnår de trods lavere kapacitetsomkostninger, siger chefkonsulent for Strategi & Virksomhedsøkonomi i LandboNord, Anne-Mette Søndergaard.

Økologernes regnskaber er også ramt af tørken, men i særdeleshed også af en mælkepris, der er faldet 20 øre i forhold til 2017. Målt pr. ko kommer de konventionelle og økologerne ud med omkring samme resultat. Som for de konventionelle, så gælder det også for økologerne, at de bedste har en højere ydelse, højere dækningsbidrag og lavere omkostninger.

Fremstillingsprisen på korn steg

Hos planteavlerne har omkostningsniveauet pr. ha været stabilt, men på grund af lave udbytter, så stiger fremstillingsprisen pr. kg korn.

- I et år som 2018 må man ikke alene fokusere på fremstillingsprisen, da bundlinjen udgøres af flere elementer, hvilket i øvrigt gælder på alle produktionsgrene, siger afdelingsleder for LMO Business, Lasse Frost.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...