Borger & Haandværkerforeningen vil bane vejen for flere attraktive, almennyttige boliger til byen

LØKKEN: - I efteråret sendte vi en henvendelse til Byrådet med et ønske om, at der blev gjort en indsats for, at få flere almennyttige boliger til byen, fortalte formanden for Løkken Borger & Haandværkerforening Tom Skjoldborg blandt andet i beretningen på året generalforsamling.

- Vores henvendelse blev godt modtaget, og medførte, at vi blev inviteret til et møde med borgmesteren og kommunaldirektøren. At økonomiudvalget samtidig foreslog, at 12 boliger på Havgården skulle rages ned, gjorde ikke mødet mindre interessant. Borgmesteren indrømmede, at fokus nok havde været mere på turisme end på boligområdet, og derfor var man glad for vores henvendelse.

- Boligselskabet Nordjylland ønsker at bygge de 12 boliger på Havgården om og ud til 20 nye boliger, men da Havgården ligger i fredsskov, er det ikke muligt at tillægge mere grund. Vi – Borgerforeningen – har foreslået boligselskabet, at de 12 boliger kunne ombygges til et mindre antal attraktive enheder. Vi venter spændt på udfaldet, lød det i beretningen.

- Som noget nyt er vi repræsenteret på de netværksmøder løkken.dk afholder. Ud fra vores henvendelse til byrådet, er der i dette forum nedsat en gruppe, der skal arbejde med problemet lejeboliger, hvordan får vi flere af dem i byen.

Formanden fortalte i øvrigt om de aktiviteter som foreningen har været involveret i i årets løb, og han fortalte blandt andet at det at sætte flag op i byen ved festlige lejligheder.

- I 2019 har den opgave krævet ekstra meget. Flagene er blevet luftet flere gange end normalt, men det er vel bare tegn på, at der sker noget i byen.

- Det har været noget af et puslespil at få mandskab til både opsætning og nedtagning, så hvis nogen vil stille sig til rådighed til opgaven, vil vi i bestyrelsen tage vel imod det.

Naturens gang fejres ved to solhvervsarrangementer ved solhvervssøjlen/vandtårnet.

- Vandtårnets tilstand er lidt af en udfordring. Ved vintersolhverv måtte vi have et ”hjælpetag” for at kunne stå inde i tårnet og sælge glög og æbleskiver, ellers var det blevet noget pjask.

Vore repræsentanter i Løkken Idrætscenters repræsentantskab og bestyrelse har haft et hektisk år. Ny halbestyrer skulle findes, en opgave der krævede en del resurser.

Der har i det forgangne år været en del mødeaktivitet ang. Redningshuset, og endelig er en aftale med kommunen faldet på plads. Hvordan fremtiden for Redningshuset ser ud, er vi meget spændte på. Vil klimaforandringerne og de ændrede forhold for kysten blive en for stor udfordring.

Som tidligere år har Borgerforeningen også i 2019 været repræsenteret i kommunale byfornyelsesprojekter. Pt. drejer det sig om 2. etape af Moleprojektet.

Strandudvalget holdt i januar et møde hvor også formanden for Redningshuset var inviteret. På mødet drøftede vi den stadig tiltagende kystnedbrydning, der truer Redningshuset. Vi henvendte os til Teknik og miljøudvalget og foreslog, at der blev afholdt et borgermøde, hvor man kunne drøfte problemet. Tilbagemeldingen lød på, at man var i gang med at lave en plan for kystsikring i kommunen, og ikke havde brug for noget møde lige nu.

Årets regnskab blev gennemgået af kasserer Jens Henrik Hansen. Det viste et minus på godt 2.000 kr.

Alle valg til bestyrelse og revision var genvalg.

Næste års kontingent blev fastsat til 250 kr. for en husstand og 175 for enkeltpersoner.

Under aktuelt oplyste foreningen, at man håber at få 5000 blomsterløg fra kommunens kampagne ”Blomstre Vildt”. De skal sættes i jorden i midterrabatten i Omfartsvejen, vel at mærke hvis Vejdirektoratet giver lov til det.

Der blev gjort opmærksom på, at infotavlerne ved byens indfaldsveje er i meget dårlig stand.

Der var ca 45 deltagere. Generalforsamling som blev holdt på Strandgården som serverede stegt flæsk med persillesovs inden

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...