LØKKEN: Ovennævnte skribent mødte på en strandtur bræmmer af de hvide skaller, som jeg altid har anset for skaller af søpindsvin. En tur på internettet førte til Felthåndbogen, som gjorde en lidt klogere.

Det er skaller af Almindelig Sømus. De er godt nok i klasse med Søpindsvin. Kendetegn: Hjerteformet, hvælvet (og altså ikke helt så rund som Søpindsvin), op til 5 cm lang, grågul. Den har et ovalt bånd af tynde pigge med fimrehår øverst og et lignende rundt bånd under gattet.

Lever i reglen nedgravet i sandbund (indtil 15-20 cm) eller mudderbund (højst et par cm) i en slimklædt hule, der står i forbindelse med overfladen via en åben kanal. Med sine sugefødder indsamler den bundmateriale og partikler af organisk stof som føres til den spalteformede mund på undersiden af dyret.

Selv om den lever nedgravet, træffes den ikke desto mindre hyppigt opskyllet på den jyske vestkyst. Undertiden ligger de skrøbelige skaller af døde dyr i tusindvis i opskylsbræmmen.

I Limfjorden og Kattegat, hvor den er overordentlig almindelig, skylles den meget sjældent op på stranden. I den sydøstlige Nordsø findes Almindelig Sømus i antal af 25-30 individer pr. m2.

- Og så kan det måske godt være, at havkatten kommer forbi der.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...