9. L sendt afsted med strofer fra Love Shop

Kære elever, forældre og personale.

Med alderen oplever de fleste vist, at det virker som om, at tiden pludselig går væsentlig hurtigere. Tiden mellem de store mærkedage - jul, nytår, sommerferie, påske osv - iler af sted. De gamle romere benævnte det ”Tempus fugit”, altså at tiden flygter. Sådan har jeg også med jer i 9. L, der efter i dag stille og roligt opløses.

Sidste skoleår var I delt i to klasser. Mange fra klasserne valgte at tage 9. skoleår på efterskole. Det er bestemt en mulighed, selvom vi som skole generelt anbefaler, at man tager efterskoleopholdet efter 9. klasse. Allerede fra 7. klasse starter forløbet jo hen imod afgangseksamen i alle fag, og det kan give et uheldigt afbræk at skifte skole ? inde i dette forløb, hvor man så skal lære nye kammerater og lærere at kende med den ekstra energiudfoldelse, som det kræver. Der er i forvejen rigeligt brug for at kunne fokusere sin energi i det kontinuerlige skolearbejde, der skal bære frugt i afslutningen af 9. klasse.

En del af jer elever mærkede dette på jeres egen krop og søgte tilbage til det kendte her på Løkken Skole, og jeg er sikker på, at I følte jer meget velkomne tilbage både hos kammerater og personale på skolen. Samlet set endte klassen ud med at bestå af 23 elever, der nu står foran et stort skifte ud i verden væk fra trygge og velkendte stier på Løkken Skole.

Heldigvis oplever hele personalet, at I helt klart er flyvefærdige og parate til dette skifte. Efter en grundlæggende periode med tryghed til at udvikle jer er der nu plads til mere frihed til at være medkonstruerende omkring jeres fremtid. Nogle af jer ønsker mere tid og modning til at træffe det store valg om ungdomsuddannelse, andre af jer har brug for faglig konsolidering. Dette kan ske på efterskole, i 10. klasse eller lignende forløb. For 9 af jer i klassen er dette valget næste skoleår. I ønskes al mulig held og lykke med det.

Sidste skoleår toppede vi listen over antallet af elever fra 9. klasse i Hjørring Kommune, som ønskede at gå håndværkervejen med en erhvervsuddannelse. Mere end hver tredje elev valgte denne mulighed. I år har 3 af jer valgt at gå denne vej umiddelbart efter folkeskolen. Fra mit tætte samarbejde med EUC-Nord ved jeg, at der venter jer nogle meget spændende år. Rigtig god fornøjelse med det.

Hele 11 af jer har valgt en form for gymnasial uddannelse, enten STX eller HTX. Det betyder, at omkring 48% af jer - eller sagt med andre ord: omkring halvdelen af jer - i år vælger denne mere bogligt/abstrakte vej som ungdomsuddannelse. Der venter også jer nogle meget spændende år fremover i et dynamisk og temmelig hårdt studiemiljø så vidt angår mængden af hjemmearbejde.

Fra skolens side er vi sikre på, at vi har gjort jer parate til det, der venter jer derude. Mange tidligere elever vender tilbage og fortæller os med stor glæde om værdien af den periode i deres liv her i grundskolen. Det glæder os og gør os stolte. Heldigvis har vi et godt brand rundt omkring i landet. Vi er kendt for flere ting: At vi tilbyder surfing på skoleskemaet som den eneste folkeskole i landet - at vi arbejder målrettet med innovation og kreativitet gennem entreprenørskab i konkurrencer rundt om i landet - og klarer os flot, når vi deltager - at vi har gang i noget spændende med programmering og robotter, så vi får besøg helt fra Kina - at vi gennem skoleåret modtager flere elever fra forskellige steder i landet. Alle har hørt, set eller læst noget om den gode skole, som vi har her i byen. Det er meget vigtigt for os som by at have dette gode ry, så vi fortsat kan tilbyde den nære skole for byens og omegnens elever. Hermed fremstår vi som attraktiv bosætningsby, og vi har jo netop rundet de 1600 indbyggere for første gang i mange år.

Med jer håber vi derfor, at det går som i eventyrene: Vi starter med at være hjemme i den trygge opvækstfavn. Derefter skal vi ud at se og opleve verden på egen hånd og finde vores egen vej. Til slut håber vi på, at i det mindste nogle af jer kan finde et attraktivt levebrød ved at vende hjem igen, inspireret af verden derude og med stor lyst til at slå jer ned på denne særlige plet i verden, som området i og omkring Løkken udgør.

Musikgruppen Love Shop har skrevet en kendt sang, der hedder ”Fremmedlegionær”. Første strofe lyder sådan:

Sommer kommer ned

pakker vores håb

mange tager af sted

for at tænde deres lys

vil gerne have et liv

vil gerne være okay

de fleste rejser ud

for at finde hjem

Netop det sidste er vores håb: At nogle af jer derude finder ud af at finde hjem, når I er inspirerede nok. Plads har vi nok af, og I kender kvaliteten af vores lokalsamfund, så vi er fortrøstningsfulde. Set i lyset af den mangel på arbejdskraft, som også har ramt vores landsdel, er der lige nedsat en arbejdsgruppe netop til at se på, hvordan vi kan lokke de lokale unge tilbage til området.

Til sidst vil jeg gerne rette tak forskellige steder hen.

Først og fremmest tak til jer elever for den måde, som I sluttede 9. klasse af på. Det har været en fornøjelse at opleve jer arbejde fokuseret og koncentreret til afgangseksamenerne. Både de mundtlige og skriftlige prøver forløb helt eksemplarisk, og der har været en dejlig stemning i klassen med masser af god energi.

Dernæst en stor tak til jer forældre for et godt samarbejde gennem årene som den vigtige forudsætning for, at vi nu står fyldt med optimisme, når vi sender vores allesammens børn - nu forvandlet til unge mennesker - ud i den store verden rent skolemæssigt. Tak for lån af hver og en af jeres børn!

Sidst, men ikke mindst, en kæmpe tak til hele personalet, der på hver sin måde i forskellige perioder har bidraget til, at vi nu kan stå her stolte over vores resultat med det lange seje træk i bestræbelsen på at give alle først en tryg og dejlig barndom med fokus på afkodning af tal og bogstaver - derefter en konsolidering af læsning, skrivning og regning ud i nye fag - afsluttende med fokus på anvendelse i udskolingen i endnu flere fag. Tak for jeres uvurderlige bidrag til de unges dannelse, trivsel og læring gennem hele skoleforløbet!

Jeg vil bede alle de voksne om at rejse sig op og sammen med mig ønske alle de unge tillykke ved at udråbe tre korte hurra her afsluttet med et langt og inderligt Vesterhavssus.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...