LØKKEN: Historie i fire dele om redningsaktioner/strandinger ved Løkken strand (1:4)

Den 14. december 1873 om aftenen kl. 8 meldtes at man kunne se lanterner tæt på land, hvilket kunne tyde på stranding. Redningsbåden ankom til stranden kl. 9, og skibet var da drevet så langt ind, at det nu stod på den yderste revle. Redningsbåden blev sat ud og nåede til anden revle, men fik da så store brodsøer over, at det var umuligt at komme længere. Redningsbåden kom heldigt i land, men man var klar over, at det var aldeles umuligt i det mørke og med den voldsomme sø at forsøge på at nå ud til skibet, og redningsforsøget blev indstillet, indtil der blev mere lyst i vejret, eller søen skulle falde noget. Ved midnatstid hørtes der nødråb ude fra det strande skib, men det var spild af kræfter at nå ud med redningsbåden under disse forhold. Opsynsmanden affyrede dog en redningsraket, men det viste sig, at den ikke nåede mere end halvvejs ud til skibet, senere på natten blev der atter forsøgt med en raket, men som heller ikke tilvejebragte forbindelse. Da dagen var i frembrud, blev det atter forsøgt med redningsbåden, redningsbåden kom vel over den første revle, men på anden revle fik den så svære brodsøer, at den flere gange fyldtes med vand og kastedes tilbage og drev i land. Efter 3 forsøg var mandskabet aldeles udmattede og det måtte opgives. På politimesterens opfordring, blev det igen forsøgt med en raket, men der var stadig for stor afstand. Redningsbåden forsøgte på ny at gå ud i læ af skibet, og efter store anstrengelser lykkedes det denne gang at komme ud over anden revle, og fik derefter forbindelse med skibet, de 9 ombordværende blev indtaget, og redningsbåden landede heldigt med de skibbrudne. En tiende mand fra besætningen havde fastbundet sig til to sammensurrede stiger og der med kastet sig over bord, strømmen førte ham hurtigt nord efter, og han ville upåtvingelig være druknet hvis ikke en af kystboerne, Christen Stensen, som ved adskillige lejligheder før havde vist stort mod og bl.a. også havde modtaget Dannebrogskorset for redning af skibbrudne, havde fået øje på den i havet drivende mand, han kastede hurtig en del af sit tøj og svømmede ud over havstokken, hvor han fik tag i den da næsten livløse mand og bragte ham heldigt i land, hele besætningen blev dermed redet, men det havde i høj grad lagt beslag på redningsmandskabets mod og udholdenhed. Det strandede skib var brikken ”Marquis Posa” af Rostock.

Et andet forlis var den 6. maj 1879 var uden den store dramatik. ”China” var en stor fregat på 1174 ton, den var lastet med 4501 baller bomuld fra New Orleans på vej til Revel. Skibet stammer fra Bath i USA. Vraget besøges ofte af svømmedykkerne.

Redningen var som sagt en udramatisk redning, i første omgang reddes der 9 mand, anden gang 4 mand. Kaptajnen og hans kone samt 3 af mandskabet ville ikke forlade skibet før det blev læk, men han skulle sætte flag på fokkemasten, når han ville i land, hvilket skete kl. 12 da skibet var drevet længere ind og stod på 3. revle. De roede ud igen medbragte kaptajnen, hans kone og en af mandskabet, men styrmanden og en mand til ville ikke forlade skibet, før de fik deres tøj med i land. Søen var faldet lidt og en fladbåd blev sendt ud efter tøjet, og redningsbåden tog besætningen ombord, reglerne er sådan, at bjergning ikke hører under redningsvæsenet, fladbåden tilhører bjergelavene som tager sig af godset. Galionsfiguren blev bjerget og kan ses på søfartsmuseet i Gøteborg, og en miniature står i Løkken Redningshus, også ankrene er bjærget og er stillet op på stien ned til redningshuset i Løkken.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...