Borger- og håndværkerformand i Løkken stiller spørgsmålet om byen fortsat er interesseret i Vendsyssel Plantage

LØKKEN: - I det år der er gået, har vi lagt stor vægt på at få Plantagen i bedre stand. En opgave, der har krævet mange ressourser såvel økonomisk som menneskelig, sagde formanden for Løkken Borger & Haandværkerforening Tom Skjoldborg, da han aflagde beretning på foreningens generalforsamling.

- I foråret gik arbejdet i gang med at plante 1000 planter, som vi havde hyret Hede Danmark til, Hede Danmark skal også i de kommende år vedligeholde beplantningen, en opgave vi har valgt at betale os fra med donerede midler fra SE vækstpuljen.

Men ellers blev der lagt vægt på, at alt arbejdet udføres frivilligt. Det har ikke været noget nemt år, fremgår det af beretningen som bringes i uddrag.

I foråret løb vi ind i det problem, at vandtilførslen til guldfiskedammen gik i stykker. Samtidig opdagede vi, at der forsvandt megen vand fra dammen. Begge problemer skulle løses, men også dette med frivillig arbejdskraft hvorfor det trak lidt ud.

- Vi må også erkende, at interessen for at løse problemerne ikke blev fremmet af den brok, vi måtte høre på i stedet for tilbud om en hjælpende hånd, konstaterede formanden.

De to springvand der er i Plantagen, kræver en del arbejde. Springvandet mod Søndergade har fået en ny pumpe bl.a. med tanke på, at spare på elregningen. At få installeret en pumpe i det springvand kræver også lidt muskelkraft, da en af de store granitblokke skal flyttes til side for at skaffe adgang til pumpen. Vi valgte i efteråret at afmontere pumpen for vinteren. I guldfiskedammen har vi monteret en lidt kraftig pumpe som vi havde i forvejen, ikke fordi den der var, ikke var god nok, men ledningen blev desværre kappet, og pumpen forsvandt, da der var lidt vand i dammen.

I årets løb er der investeret i en motoriseret hækkeklipper og en plænetraktor, som sparer megen tid. Stormene tog også sin del af træerne, men gode kræfter sørgede for hurtig oprydning. I samarbejde med Idrætscenteret fik vi vejen ind til maskinhuset renoveret

Vendsyssel Plantage har været ramme om traditionelle arrangementer. Det er indskolingens årlige fiskedåb, Ældrecenterets formiddagskaffe besøg. Plantagen stilles gerne til rådighed til ikke kommercielle formål, og således holder Jomfrubakkernes tennisklub deres årlige generalforsamling på sceneforhøjningen. Den traditionelle koncert løb af stabelen den 2. august.

- Koncerten sponseres af Hjørring kommune og Nordjyske Bank, men kravene til bl.a. forsikringer, vagtpersonale (beklædning) og leje af toiletvogn kan måske bevirke, at der rent økonomisk ikke er mulighed for at gennemføre koncert en anden gang, sagde formanden.

Dyrelivet i plantagen sætter vi meget højt. Uden de store anstrengelser kan man opleve fasaner, harer, men også rådyr og et væld af både store og små fugle. Hejren er vi dog ikke så glade for, når den tager guldfiskene. Som tilflytter er spætten også kommet til, ligesom egernet lægger vejen forbi.

Tom Skjoldborg sluttede den del at beretningen der vedrører Vendsyssel Plantage med et spørgsmål:

- Når vi udfører arbejde i Plantagen, mener vi, det er i byens interesse, som foreningens formål foreskriver, men er byen interesseret i Plantagen?

Han takkede dem, der viser interesse for den indsats der ydes i Plantagen, og dem der yder en indsats.

Der blev fra salen opfordret til, at flere melder sig til at hjælpe med vedligeholdelse i Vendsyssel Plantage.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...