Skrevet af Simon Jacobsen, august 2020.

For 100 år siden var Løkken arnestedet for den karismatiske* pinsevækkelse i Nordjylland. Jubilæet fejres i Løkken og Stenum lørdag den 5. september.

Tre norske evangelister, Fredolf, Ragnvald og Sverre Johnsen, bragte budskabet om en ny karismatisk pinsevækkelse til Nordjylland sommeren 1920. De landede med en fiskerbåd på Løkken Strand og fortsatte den vækkelse, som Morris Johnson var redskab til i Løkken fra 1912 og i årene fremover.

Efter nogle måneder blev den første karismatiske menighed i Nordjylland, Filadelfiamenigheden i Løkken, stiftet den 25. september 1920. Evangelisterne var en del af den norske pinsevækkelse, som metodistpræsten Thomas Ball Barratt bragte til Norge i 1907.

Ud fra Filadelfiamenigheden i Løkken blev der plantet Filadelfiamenigheder i Hjørring og Aalborg og holdt møder i Ingstrup, Poulstrup, Kaas og Pandrup.

Købmand og fiskeeksportør Valdemar Nielsen blev forstander i Filadelfiamenigheden Løkken, og den fik hjemsted i Carl Christensens Sal, i gården til Nørregade 18.

Løkken-menigheden var en af de første pinsemenigheder i Danmark. Årene forinden var der dannet menigheder i bl. a. København, Aarhus og Rønne.

Pinsemenigheder i Nordjylland 1920’erne

Udover Filadelfiamenighederne i Løkken, Hjørring og Aalborg blev Evangeliemenigheden i Aalborg dannet i 1920 af missionær Carl Thomsen. I Brønderslev dannede skomager Anton Kjeldsen en pinsemenighed 1923; den havde hjemsted i Evangeliesalen, Bredgade 69.

De apostolske menigheder i Nordjylland 1920’erne

Apostolsk Kirke kom til Danmark fra Wales i 1924, og på en konference i København samme år besluttede de fleste ledere og medlemmer af pinsemenighederne at tilslutte sig Apostolsk Kirke.

Filadelfiamenighederne i Løkken og Hjørring blev en apostolsk menighed under navnet Løkken-Hjørring menighed den 3. maj 1924. Det var den første menighed, Apostolsk Kirke havde i Nordjylland.

Brønderslev Pinsemenighed blev en apostolsk menighed 1925. Menigheden i Hjørring blev en selvstændig menighed i 1926. Apostolsk Kirke i Aalborg blev stiftet i 1925. Alfred Søndergaard fra Ingstrup, tidligere evangelist i Filadelfiamenigheden i Hjørring, blev Aalborg-menighedens første forstander.

Indbyderne til 100 års fejringen

Fejringen af 100 år med karismatisk pinsevækkelse i Nordjylland bliver en manifestation af enhed blandt de karismatiske menigheder. Følgende menigheder står som indbydere: Vesterkirken Stenum, Apostolsk Kirke Aalborg, Aalborg Citykirke, Hjørring Kirkecenter, Frederikshavn Kirkecenter, Aalborg Menighedscenter, Centerkirken Hirtshals, Brønderslev International Apostolsk Kirke og Projekt Kirke Hjørring.

Besøg fra Norge

For nogle år siden lykkedes det for Simon Jacobsen, som er initiativtager til fejringen, at finde slægtninge til de norske brødre, som bragte pinsebudskabet til Løkken i 1920, så der kommer flere af Fredolf Johnsens børnebørn med ægtefæller samt Sverre Johnsens søn Anker med hustruen Trine til fejringen.

Festdagens program lørdag den 5. september

100 års fejringen af den karismatiske pinsevækkelse i Nordjylland finder sted lørdag den 5. september og bliver en dag, hvor der bliver mulighed for at få kendskab til historien og høre om fremtiden for de karismatiske menigheders virke i Nordjylland.

Dagens program begynder kl. 13 i Løkken, hvor Simon Jacobsen er guide for en tur til de steder, hvor vækkelsen udspillede sig først i 1900-tallet. Derefter kører man til Vesterkirken i Stenum, hvor eftermiddagskaffen venter. På første samling i Stenum byder familien Johnsen fra Norge på sang og musik. Simon Jacobsen, der har gravet dybt i den nordjyske kirkehistorie, har tilrettelagt en spændende eftermiddag, hvor Pinse- og Apostolsk Kirkes historie bliver levendegjort i billeder og tale.

Aftensamlingen kl. 19 bliver en manifestation af enhed blandt de karismatiske menigheder i Nordjylland, hvor der fokuseres på Helligåndens virke i landsdelen nu og i fremtiden. Carsten Jensen fra Aalborg Citykirke og Johs. Hansen fra Apostolsk Kirke tilrettelægger aftenen, og Irene Bjerre fra Vesterkirken står for lovsangen. Arnfinn Clementsen, tidligere præst i Vesterkirken, stifter og pastor i Stavangers store karismatiske menighed, Karisma Senter, er aftenens taler.

*På verdensplan er der i dag 2,2 milliarder kristne, 1/3 af verdens befolkning, hvoraf 100 millioner er baptister, 70 millioner lutheranerne (som Folkekirken) og 600 - 700 millioner er karismatiske kristne, som Pinsekirken, Apostolsk Kirke og Dansk Oase. De karismatiske kristne tror på helbredelse ved bøn, nådegaver, som f.eks. tungetale.

På grund af Coronaen skal man tilmelde sig for at deltage i fejringen ved at sende e-mail til:100iNordjylland@gmail.com. Mere information på telefon 2844 9494.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...