LØKKEN: - Efteråret og vinteren var i 2019 præget af voldsomme storme, som har gjort at havet har ædt sig ind på klitterne syd for redningshuset.

Det sagde Mariann Andersen på Den selvejende Institution Løkken Redningshus årsmøde.

- Hvis ikke der havde været spuns og platform foran redningshuset, er et kvalificeret gæt, at der igen som i 2015 ville være fare for husets bevarelse.

- Det ville ikke bare betyde, at det smukke gamle hus ville forsvinde, men også at Løkken Museum ville stå uden lokale til deres udstilling om kystfiskeri og redningsvæsen. Bestyrelsen for Løkken Redningshus håber meget på en varig og stabil kystsikringsløsning.

- Der er en stigende opmærksomhed på Løkken Redningshus, det ses bl.a. ved at mange af de lokale private og forretninger er meget villige til at bakke op om foreningen.

Mariann Andersen rettede en særlig tak til hver især for opbakningen.

- Også en tak til diverse samarbejdspartnere bl.a. Løkken Museum og Hjørring Kommune. Og en speciel tak til Ivar Larsen, der holder et vågent øje med bygningen og meget tit fejer omkring huset, sluttede hun.

Årsmødet var pga. covid 19 blev flyttet til august måned. Beretningen omfatter dog alene kalenderåret 2019.

- Det sidste papirarbejde er nu afsluttet og i december 2019, blev den endelige kontrakt mellem Hjørring Kommune og Løkken Redningshus underskrevet. Løkken Redningshus modtager ikke økonomisk støtte fra Hjørring Kommune.

Foreningen er derfor afhængig af kontingentindtægter fra medlemmer af foreningen og midler fra diverse fonde for at kunne vedligeholde huset.

Foreningen har p.t. omkring 30 medlemmer.

Formanden omtalte de begivenheder, som redningshuset har været involveret i i årets løb.

Man var blandt andet med til at markere 90 årsdagen for den gamle roredningsbåds forlis. På den triste baggrund var det med ydmyghed at undertegnede holdt mindetalen.

Bagefter nedlagde Ivar Larsen en krans, som var skænket af Løkken Museum. Ceremonien blev afsluttet i redningshuset, hvor Løkken Redningshus var vært ved et glas vin.

Hun nævnte også den store succes på 3 torsdagsaftener i juli måned.

- Disse tre aftener havde Løkken Redningshus arrangeret sangaftener under titlen SANG - MUSIK - SOLNEDGANG. Konceptet var fællessang - solistoptræden - fællessang. Der deltog i alt omkring 330 personer i de tre arrangementer.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...