Der er nu for alvor kommet gang i arbejdet med byggemodningen på udstykningen til nye helårsboliger/fritidsboliger i Nordenlys Feriepark

Der er nu for alvor kommet gang i arbejdet med byggemodningen på udstykningen til nye helårsboliger/fritidsboliger i Nordenlys Feriepark syd for Løkken.

Der er i alt 61 byggegrunde, hvoraf ca. halvdelen allerede er solgt. Grundkøberne står selv for at bygge på dem.

Bag projektet med de nye boliger i Løkken står Michael Mortensen, HM Entreprenør A/S fra Horsens. Han forventer, at byggemodningen er klar til jul.

Vestkystmægleren v/ Peter Monrad står for grundsalget.

- Der er stor interesse for projektet, og det forventes at der er klar til at påbegynde byggeri til nytår, fortæller Peter Monrad.

- Grundene er meget velbeliggende og uden bopælspligt. Det gør dem meget attraktive. Mange påtænker at bygge et fritidshus, med henblik på senere at gøre det til en helårsbolig. Dermed understøtter projektet tilflytningen til området, forklarer han.

- At bebyggelsen er tilkoblet Løkken Fjernvarme er yderligere en stor fordel med de lave varmepriser og en nem og sikker varmekilde.

- Det er hovedsageligt folk fra Nordjylland der køber grundene, og en enkelt tysk statsborger har lige opnået godkendelse til at købe en grund, fortæller han.

Hjørring Kommunes Byråd har på mødet i august 2020 besluttet at vedtage kommuneplantillægget for boligområdet. De nye veje i området, hvor boligerne skal opføres hedder ”Søtungen” og ”Havkatten”. Det er i tråd med de eksisterende vejnavne som Laksen og Hornfisken.

Der er i offentlighedsperioden ikke kommet høringssvar til kommuneplantillægget. Planforslaget er derfor vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Projektet, der ligger til grund for den nye planlægning, består af boliger i form af de eksisterende ferie-boliger der karakteriseres som tæt-lav bebyggelse og ny åben-lav boligbebyggelse.

Udstykningsplanen tager hensyn til den eksisterende beskyttede natur med mindre ændringer. Derudover udlægges der en del nye arealer, der med tiden forhåbentligt vil få en kvalitet som de eksisterende beskyttede arealer.

Vestkystmægleren holder Åben Grund ved byggepladsen søndag den 11. oktober. Pga corona er der tilmelding til arrangementet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...