LØKKEN: Søndag den 9. juni 2019 er det 90 år siden redningsbåden i Løkken kæntrede og 3 mand mistede livet. I den anledning bringes redningsprotokollens rapport i to dele. Her er 2. del.

Først nu kommer den sidste båd ind, den holder også nordpå, da den har opdaget at Redningsbåden er kæntret, og nu kan man fra båden se, at de manglende folk er ved at drive i land, og folk på stranden er ude efter dem, og nu følger alle både opefter og lander ved Løkken. Så snart den første båd er landet, det er den med folkene i, er jeg til stede for at høre hvorledes det står til. Den første mand der kommer i land, er Niels A. Jensen, og han siger, at alle er nogenlunde tilpas, der er nogle der er en del forslået, men de kommer op straks og kom nu under lægebehandling. De to af de tre omkomne drev i land nord for Løkken, der foretoges genoplivningsforsøg, men forgæves. De omkomne var Valdemar Ottosen og Frederik Thomsen, den tredje Otto Ottesen drev i land den 26. juni ved Grønhøj.

De reddede fra besætningen var Søren Christiansen (skipper), Niels Andreas Jensen og Carl Jensen (brødre), Valdemar Jensen, Lars Froholt Pedersen, Johan Damgaard, Frederik Simonsen, Jens Jensen, og Lars Sørensen.

Først næste morgen kl. 6 drev Redningsbåden ind. Jeg sammenkaldte nu redningsmandskabet, dem der var tjenlige dertil, og en del andre folk for at få den bjærget så hurtig som muligt, da den ellers vilde tage skade i havstokken, og det viste sig, at den ingen nævneværdig skader havde. Derimod manglede der nogle løse dele, hvor mange ved jeg ikke endnu, men derom senere.

Angående ulykkens årsag, skal jeg kun berette, at alt var i orden, som det skal være, men forholdene ved 3. revle har i de seneste år forandret sig så meget, at til tider falder enkelte bråd inden for revlen, og da der er så meget dybere vand der, så søen som følge deraf bliver så meget større. Ulykken kunne sandsynligvis have været undgået, hvis Redningsbåden havde haft motor. Det havde gjort båden mere manøvredygtig og givet den nødvendige kraft til at stå op imod brådsøerne. Fiskerne havde i mange år talt for at få en motorredningsbåd, og den var bevilget, men ikke anskaffet, da ulykken skete. Den ankom til Løkken i 1930.

Til Vitterlighed: Søren Kristiansen, Niels Jensen og Vilhelm Damgaard Opsynsmand

Egnens dagblade foranstaltede en indsamling af penge til de efterladte. En del af disse penge blev brugt til at rejse mindesmærket på Sdr. Strandvej. Mindesmærket blev indviet den 25. August 1931. Mindesmærket er tegnet af arkitekt Ejnar Parckness, der på det tidspunkt var Kgl. Bygningsinspektør i Aalborg. Verset på mindesmærket er forfattet af Thomas Olesen Løkken.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...