LØKKEN: Til transport af redningsbådene blev der benyttet heste, som man rekvirerede hos private hesteejere. Hesteejerne var i princippet forpligtet til at stille deres heste til rådighed ved redningsaktioner, men ikke ved øvelser. I 1870 blev der indført kontrakter til at regulere aftaler mellem redningsvæsenet og hesteejerne.

Det var tungt arbejde for hestene at trække transportvognen med redningsbåden der samlet vejede omkring 1500 kg. På vejene i Løkken kunne 2-3 par heste klare arbejdet, men skulle man ud i mere uvejsomt terræn, var det nødvendigt at spænde op til 5 par heste for. Når der var strandinger, gjaldt det om at få redningsbåden så hurtigt som muligt ud til det strandede skib, og her spillede vej forholdene geografisk en stor rolle.

Syd for Løkken var vejforholdene de første mange år et problem, og nord for begrænsede kyststrækningen adgangene til stranden. Ved selve Løkken by var der ikke de store problemer.

Da det første redningshus blev bygget i begyndelsen af 1850’erne, anlagde kommunen en direkte kørevej til stranden. De senere redningshuse blev placeret, så der var kort afstand og direkte kørevej til stranden. Det forsinkende element var her, hvis det tog tid at få fat i hestene. Det sidste redningshus blev bygget i klitkanten og dermed var transportproblemerne løst.

Mod syd gik redningsstationens distrikt til syd for Grønhøj. Her gik landevejen fra gammel tid på stranden, og den blev jo ufremkommelig, når havet i stormvejr stod helt op til klitfoden. Der var ikke vejforbindelse over de lave områder syd for Løkken (Aasendrup kær, Ingstrup klit) inde i land. I 1840’erne blev der anlagt en mindre vej fra stranden syd for Nybæk til Trudslev, men de fjernede sig fra stranden i stedet for at følge den, og den løste ikke problemet med passage af Nybæk. Først da den nye landevej blev anlagt i 1871- 1877, blev der åbnet for adgang inde fra land til stranden syd for Nybæk. Problemet blev først rigtig løst med anlæg af Redningsvejen omkring 1900. Nord på gik distriktet til nord for Nr. Lyngby. Her var den nye landevej til Hjørring med bro over Furreby bæk anlagt, da redningsstationen åbnede, og der gik en vej langs klitten (den gamle Løkken- Hjørringvej). Problemet var her, hvor der var nedkørsel til stranden. Det var der ved Nr. Lyngby, og fra gammel tid også ved Furreby. Nedkørslerne blev brugt af fiskerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...