Det første netværksmøde forgik i positive toner - 30 deltog

LØKKEN: Det er svært ikke at smile, når tankerne falder på opstartsmødet - dejligt at alle fremmødte har et ønske om at arbejde med vores by - Løkken. Dialog og netværk på tværs af bordene foregik kun i positive toner - dejligt - dejligt -dejligt.

Så optimistisk lyder meldingen fra konsulent og mødeleder Helle Glyø efter det første netværksmøde i Løkken.dk.

Mødet foregik på Hotel Løkken Strand og havde ca. 30 deltagere som repræsenterede 25 virksomheder i Løkken og omegn.

På mødet fortalte værtsparret Jette Jensen og Chr. Middelbo Outzen kort om deres virksomhed Hotel Løkken Strand, og efterfølgende præsenterede deltagerne kort sig selv. Mødet fortsatte med netværkssnak i mindre grupper under kaffen.

- Håbet er at udvikle netværk under mottoet: ”Hvad kan jeg hjælpe dig med” ”Hvad kan du hjælpe mig med” på kryds og tværs blandt lokale virksomheder, forklarer Helle Glyø.

Næste møde er torsdag den 14/11. kl. 8-9,30 hos Ole Madsen, Topvine, Huset Banasik i Nørregade.

Alle erhvervsdrivende med interesse i Løkken - uanset medlemskab i Løkken.dk - er velkommen.

- Initiativet til netværksmøderne har til formål at binde erhvervsliv sammen på kryds og tværs i området. Sparring, forretning og udvikling skal gerne gå hånd i hånd som udbytte af disse møder.

- Vi håber, at I der deltog, vil være ambassadører for vores fælles møder ved at ”prikke” andre - så de kommer til vores næste møde, opfordrer Helle Glyø.

Mødelederen har lavet en opsamling fra mødet med punkter til ønsker om hvad netværksmøderne skal arbejde med:

Få fortalt en positiv fortælling om Løkken som helårs by. Både til turister, mulige tilflyttere og virksomheder.

Få fortalt om alle de tiltag der er i byen - foreninger, virksomheder, kultur, natur, og historie.

Bruge netværket til at være et mere kraftigt talerør til kommune, region og omverden.

Tage initiativer i forhold til bosætning - inddrage skole, foreninger, kirke m.m. i netværksarbejdet.

Byens DNA – fiskeriet, eventuel støtte det med initiativer, der kan sikre at det består.

Øge kendskabet til hinanden, handle mere med hinanden, samarbejde på tværs af fag og traditioner.

Sidst men ikke mindst et møde med borgmester Arne Boelt til nytår.

- Som I kan se er der stof nok til mange møder - det er en positiv problemstilling. Her er vi også dækket fint ind det næste år.

- Jeg vil prøve at få en aftale med borgmester Arne Boelt for at få ham til at komme forbi netværket i starten af 2020, slutter mødelederen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...