Den selvejende institution Løkken Redningshus, der står for drift og vedligeholdelse af det gamle redningshus i Løkken, er en sammenslutning af flg. foreninger i Løkken: • Løkken.dk •Løkken Borger- og Håndværkerforening •Løkken Fiskeriforening •Løkken Museum. Bestyrelsen i Løkken Redningshus består af 7 medlemmer. 1 medlem udpeget af hver forening, men dog 2 medlemmer udpeget af Løkken Museum. Kystfiskerimuseet, der hører under Løkken Museum har udstilling i huset.

Løkken Redningshus modtager ikke kommunalt tilskud, ligesom der ikke er faste indtægter fra anden side. Det er ikke sådant, at hvis man er medlem af en af ovennævnte foreninger tilfalder en del af din kontingentindbetaling dertil Løkken Redningshus. Der er ikke mange udgifter forbundet med driften af huset. Toiletterne i bygningen drives af Hjørring Kommune. Løkken Museum vedligeholder bygningen og udstillingen indvendig. Kystfiskerimuseets betaler for den strøm, der bruges ifm. udstillingen.

Udgifter til vedligeholdelse af huset finansieres alene af indtægter fra medlemskontingenter, arrangementer og fra fonde.

- Huset trænger p.t. til fugning og reparation af tag. Udgifterne hertil beløber sig til omk. kr. 400.000,-, fortæller formanden Mariann Andersen.

- Løkken Redningshus har fået tilsagn fra SE Nyfors vækstpulje om et beløb på kr. 100.000,-. Dette beløb frigives dog kun, hvis Løkken Redningshus inden 30. juni 2021 kan dokumentere, at restbeløbet kan fremskaffes. Vi har modtaget kr. 25.000,- fra Sol og Strand, kr. 5.000,- fra Superbrugsens jubilæumsfond og kr. 5.000,- fra Inger og Vagn Christensens Mindefond, og vi har fuld gang i fondsansøgninger til diverse fonde.

“Mange bække små …” Men du/I kan også være med til at støtte at renoveringen lykkes. Du/I kan melde jer ind i foreningen/forny jeres medlemskab eller du/I kan give et engangsbeløb. Kontingentet udgør Enkeltperson: kr. 100,- Husstand: kr. 150,- Erhverv: kr. 500,- Indbetales på kto.: 9033-1401874 Mobil Pay: 35150 Husk navn og gerne mail adresse.

- Løkken Redningshus vil løbende holde jer orienteret om, hvordan det går med at samle penge ind på vores fb side, slutter formanden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...