Efter en omfattende renovering er Vrensted kirke genindviet og det nye orgel taget i brug.

VRENSTED: Efter en omfattende renovering er Vrensted kirke genindviet og det nye orgel taget i brug.

Det skete i overværelse af biskop Henning Toft Bro og provst Thomas Reinhardt. Tillige var alle kirkebænke og ekstra stole i brug for at alle kunne få en siddeplads.

Der var ligeledes stor tilslutning til en efterfølgende frokost i Byens Hus.

Om eftermiddagen var der orgelkoncert ved domorganist Bo Grønbech fra Helsingør og Rujerg Knude koret.

- Sammen med den lille Furreby kirke er Vrensted kirke storpastoratets eneste tilbageværende intakte middelalderkirke, dateret tilbage til Valdemarernes tid i 11-1200tallet. Dette gør at vedligeholdet og renoveringen af kirken kræver stor omtanke og indsigt, fastslår menighedsrådets formand Jens Juhl.

Senest er kirken gennemgående renoveret for 100 år siden i årene omkring 1920, hvor sagfører Anders Olesen, Vrensteds datidige velgører, forestod en meget omfattende ombygning af kirken, som stod i en ret faldefærdig tilstand. Her blev også middelalderinventaret renoveret: Prædikestol, krucifix og altertavle. Sidstnævnte blev forynget med de meget smukke billedfelter, malet af Niels Larsen Stevns, som et af hans hovedværker, sammen med frescoen over udgangsdøren.

Orglet blev vurderet og kasseret i 2004 af kirkeministeriets orgelkonsulent Jens Chr. Hansen.

- Vi søgte herefter med assistance af organist Peter Lindhardt Toft ”en prisbevidst, fremtidssikret kvalitetsløsning på et orgel, der klangligt og arkitektonisk er kirkerummet værdigt”.

Der var ikke egnede brugte orgler at finde i Danmark, hvorfor valget stod mellem nogle få akustiske orgler, hvor dette orgel, bygget af orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen, Bramming, bedst opfyldte både de spillemæssige og de arkitektoniske krav, vi stillede.

Processen gik i gang. Godkendelse og financiering kom i hus. Herefter kunne Anders starte orgelbyggeriet på sit værksted, og orglet kunne stilles op med spillebordet under tårnbuen.

I forbindelse med orgelbyggeriet var det nødvendigt at ombygge tårnrummet, hvilket indebar sænkning af gulvet og udgravning af teknikkanal etc. Dette skete under

Nationalmuseets overvågning.

Der blev også indhentet tilbud på kalkning af kirkerummet, maling af stolestader og knæfald, samt konservatorrensning af altertavle og fresco, oppudsning af messingkroner og stager, og udskiftning af hynder på bænke og knæfald.

Altertavle og fresco står nu begge klare og lysende i rummet. Nye hynder på bænke og knæfald frisker op og er samtidig i deres fasthed befordrende for orglets klang. Og de nye messingstager i stolene er smukke og samtidig beskyttende mod stearin, sod og vildfarne flammer i nærheden af kirkegængerens tøj og hår.

- Projektet har givet en del indskrænkning i kirkens anvendelighed, men der er udvist meget smidighed fra kirkens betjening, således at det meste af kirkegangen har kunnet gennemføres nogenlunde som vanligt, slutter Jens Juhl, der også takker for den store tålmodighed fra håndværkere, menighed og kirkens personale.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...