LØKKEN: Grundejerforeningen Ørnbjerg i Kettrup Bjerge ved Ingstrup har iværksat et naturplejeprojekt med skånsom afgræsning ved hjælp af en flok kreaturer på fem voksne og en kalv af dexter racen i et indhegnet område.

Området rummer meget varieret flora og sjældne sommerfugle. Det er hedepletvingen og flere arter perlemor sommerfugle samt flere andre.

Projektet omfatter hegning af et areal på cirka 5 hektar som er ejet i fællesskab af grundejerforeningens 115 medlemmer. Hegnet forsynes med strøm fra solcelle, og kreaturerne har adgang til friskt vand. Der er lavet tre såkaldte V-låger, så mennesker frit kan passere ind i området.

- Det er dog vigtigt, at kreaturerne får lov at passe sig selv i indhegningen, og al fodring frarådes. Det er fredelige og nysgerrige dyr, men lad være med at opsøge dem i folden. Hunde bør ikke medtages i folden, da det vil stresse dyrene. Nyd synet af dyrene på behørig afstand, understreger formanden for Grundejerforeningen Ørnbjerg Peter Bonne Eriksen.

Projektet har til formål at forhindre tilgroning med hurtigt voksende græsser og selvsåede træer, for at skabe bedre vækstbetingelser for nøjsomme blomster og urter. Området rummer nemlig lyskrævende planter såsom djævlebid, der er vært for sommerfuglen hedepletvingens larver.

Dexter kvæget stammer oprindeligt fra det keltiske Irland. Det er en af de ældste kvægracer i verden og en af de mindste. Skånsom afgræsning med de små kreaturer skaber bedre betingelser for blomster og sommerfugle og andre insekter. Stære, lærker og svaler vil få nye fødemuligheder, men også næste led i fødekæden som tårnfalke og musvåger vil trives med afgræsningen.

Grundejerforeningen Ørnbjerg i samarbejde med Team Vand og Natur, Jammerbugt Kommune har pligt til at beskytte hedepletvingen og dens kendte levesteder.

Der er udarbejdet en oplysningsfolder, som er tilgængelig i en kasse ved lågerne i hegnet. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og Friluftsrådet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...