I forvejen betales for transport og udgifter til formidling af udstillinger

VRÅ: Kunstbygningen i Vrå fremover også betale et kunstnerhonorar til de kunstnere, som der bliver lavet udstillinger med.

Det oplyser Kunstbygningens leder Henrik Godsk i en pressemeddelelse, hvor han skriver:

På det seneste har der været skrevet meget om økonomisk honorering af kunstnere, der udstiller på kunstmuseer, kunsthaller og andre udstillingssteder - eller i mange tilfælde mangel på honorering. Det er en vigtig diskussion, der bliver taget op. Især set i lyset af, at der for nylig blev udgivet en forskningsrapport fra CBS med titlen ”Billedkunstens Økonomiske Rum”, som konkluderer, at de professionelle kunstnere i Danmark har alarmerende lave indtægter, og at hele 17 % af kunstnerne har en årlig indtægt på under 100.000 kr., hvilket er under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Det kan virke ret uforståeligt, at dem, der leverer indholdet – altså kunsten – ikke pr. automatik honoreres. Det er dog alment kendt, at kunstnerhonorarer i forbindelse med udstillinger ikke er en fast post på budgettet alle steder. Dette skal ændres. Billedkunstnernes Forbund (BKF) opfordrer politikerne til at sætte det som en betingelse, at kunstinstitutionerne skal betale honorarer til kunstnerne, hvis de vil modtage offentlig støtte. Indtil dette sker, må den enkelte institution se sig selv i øjnene og gøre det rigtige.

Kunstbygningen i Vrå har altid afholdt udgifter forbundet med transport og formidling i forbindelse med afholdte udstillinger – ligesom der har været udbetalt honorar i forbindelse med talks og foredrag. Fremover betaler vi også et kunstnerhonorar til de kunstnere, vi laver udstillingen med. Vi må begynde et sted, og vi kan begynde med os selv. Vi kan ikke vente på, at verden og strukturerne forandrer sig af sig selv. Vi er alle medspillere – små som store!

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...