75 deltog i informationsmøde om konsekvenser af kæmpemøller i Hjortnæs

HJORTNÆS: Der har været holdt et informationsmøde i Stenum Kulturhus om den planlagte udskiftning af de nuværende 8 stk. 69 m. høje møller til 8 stk. 150 meter høje vindmøller i Hjortnæs mellem Børglum Kloster, Vrensted og Stenum.

75 deltagere fra Vrensted og Stenum var mødt op til mødet som var arrangeret af Gruppen for beskyttelsen af kulturlandskabet Vestvendsyssel.

Mødets formål var at informere om projektet, og hvordan en eventuel opstilling af de nye møller vil påvirke området på begge sider af kommunegrænsen mellem Hjørring og Brønderslev kommuner.

Der var ikke lagt op til politisk debat. Kun en enkelt politiker, byrådsmedlem i Hjørring Kommune fra Venstre Svenning Christensen deltog i mødet.

Der skal ikke herske tvivl om, at gruppen arbejder på at forhindre, at det planlagte mølleprojekt bliver en realitet.

Gruppen for beskyttelse af kulturlandskabet Vestvendsyssel består af familien Rottbøll, Børglum Kloster, Frank Nielsen, Stenum, Bodil og Hans Dam, Jette Nilsson, Ulla og Chren Bonnerup, Lene Rom Frederiksen og Per Damsgaard, alle fra Vrensted og Stefan Karlborg, Løkken.

Der blev budt velkommen af Frank Nielsen. Han sagde, at der planlægges en helt ny type møller som i høj grad påvirker vores fælles kulturarv.

- Jeg synes det er værd, at stoppe op, og orientere om det projekt som nu snart kommer i høring.

Jette Nilsson startede med at fortælle om vindmølleprojektet, ud fra den ansøgning som er sendt til Hjørring Kommune af møllelauget. Hun påpegede, at møllernes afstand bliver 2,1 km. fra Vrensted, 2,2 km. fra Børglum og 1,4 km. fra Stenum. Højden bliver 150 m. i modsætning til de nuværende møllers højde på 69 m.

Frank Nielsen omtalte emner som støj, helbredsrisiko og ejendomspriser i forbindelse med kæmpevindmøller. Blandt andet påpegede han, at debatten er for unuanceret vedrørende støjmålinger.

- De tjener vindmølleindustrien og ikke borgerne, sagde han, og han henviste til navngivne forskere, som er kommet til ganske andre resultater, der hidtil ikke har været fremme i debatten.

- Hjørring Kommune er udpeget til Kulturarvskommune. Det forpligter til at værne netop om kulturarven. Og vi har et ganske unikt kulturlandskab omkring Børglum Kloster. Det er hele Danmarks kulturarv, og ikke kun vores her i Vestvendsyssel, fastslog han.

Frank Nielsen opfordrede til at bruge havvindmøller til grøn energi.

- De har en mere effektiv produktion og får mindre i statsstøtte, sluttede han.

Stefan Karlborg, formand for Løkken.dk (Løkken Turistforening) talte om, hvordan vindmølleprojektet kan påvirke turismen i området.

- Analyser viser, at det som trækker turisterne til vort område især er naturen. Og her har vi muligheder for at udvikle naturturisme som vandreture, historiske og kulturture.

Derfor opfordrede han til, at man betragter naturen som en turistattraktion og tager dette med i overvejelserne, når man planlægger store ændringer i landskaberne.

Stefan Karlborg pegede i den forbindelse på Klosterengene og Hærvejsruten som ligger tæt på området.

Efter pausen blev der svaret på uddybende spørgsmål. Svenning Christensen udtalte efterfølgende: Det er vigtigt, at vi som politikere lytter til alle parter. Borgernes input er vigtig i debatten, for vi politikere får jo formelt kun de oplysninger, som følger med projektbeskrivelsen. Jeg føler mig absolut bedre oplyst efter dette møde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...