Et meget tilfredsstillende år for Løkken varmeværk

LØKKEN: Løkken Varmeværk er kommet godt igennem varmeåret, som endte med et salg på ca. 1000 MWh over budget.

Værkets drift har i året medført, at afregningsprisen har kunnet sænkes til 270 kr. pr. MWh. Det er det laveste i mange år.

Det er desuden besluttet, at værket overgår til betaling i 4 årlige rater og betalingen fremrykkes til den 1. i måneden.

Formanden for Løkken Varmeværk Kjeld Emil Damsgaard kunne blandt andet fortælle disse ting på værkets generalforsamling som foregik på Restaurant Løkken Badehotel.

- Da værkets basisudgifter til produktion, distribution og administration er det samme, øger et større varmesalg værkets effektivitet og giver nemmere en lavere pris på den producerede varme. For forbrugeren er det naturligvis den samlede udgift til varme der er interessant, da forbrugerens basisudgifter også er de samme, forklarede han.

- Forbrugeren fik en koldere vinter end budgetteret, men til gengæld en meget lav pris på forbruget. På den baggrund ses værkets resultat, i det forløbne fjernvarmeår, som særdeles tilfredsstillende, fastslog Kjeld Emil Damsgaard.

Formanden fortalte endvidere, at der er solgt 25.142 MWh. Heraf udgjorde salget til Ingstrup Fjernvarme 4.915 MWh, og solvarmeproduktionen endte på 6791 MWh. Solvarmeanlægget producerer ca. 1 mio. kr. billigere end flisvarme.

Effekten af såvel transmissionssalg som solvarmeanlæg er således meget tilfredsstillende.

Solvarmeanlægget har produceret i overkanten af det leverandøren lovede.

Værket har igen i sommerperioden, hvor solvarmen tager over, gennemført renovering af produktionsanlæg. Såvel flis-, som pillekedel er renoveret.

Kommunal garantiprovision på 0,75 %, er steget til 247 tkr. årlig mod tidligere 132 tkr.

Årets regnskab endte positivt, og ca. 900 tkr. er overført til næste regnskabsår.

Der er kommet 12 nye forbrugere i det forløbne år, og værket har nu 1117 forbrugere. Ledningsnettet vil i årene fremover skulle renoveres løbende.

- Det er besluttet, at vi fra 1. januar 2019 vil overgå til at kalenderår og regnskabsår bliver sammenfaldende. I den proces har vi ligeledes besluttet at ændre vores vedtægter, så vi overgår til at følge Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

Derudover har vi på arbejdsgruppernes forslag vedtaget, at vi overgår til betaling i 4. årlige rater og betalingen fremrykkes til den 1. i måneden.

- Det er ikke de store ændringer. Derfor håber bestyrelsen også, I vil vedtage vores forslag til vedtægter i de to forslag der kommer senere på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. Det skete igen på en lovpligtig ekstraordinær generalforsamling senere, og er dermed gældende fremover.

To bestyrelsesmedlemmer Ib Sørensen og Carsten Jensen var på valg. De var villige til genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater. Det samme gjaldt valgene til suppleanter og revisorer.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...