LØKKEN: - Vi håber på stor opbakning fra mange af byens borgere som gerne vil komme og bruge en søndag formiddag på at få byen og indfaldsvejene omkring Løkken by gjort fri for affald, udtaler Per Mejlholm fra GVL.

- Vi mødes i SuperBrugsen kl 09.00 til en kop kaffe og rundstykke, hvor der bliver en kort orientering om affaldsindsamlingen og hvilke ruter som der skal dækkes ind. Her vil der også blive uddelt affaldssække, handsker og gule veste efter behov.

- Vi afslutter affaldsopsamlingen på GVLs sportsplads løbende eller senest kl 13.00 med alt det opsamlede affald, hvorefter vi forhåbentlig kan konstatere at vi nu har en by som er ”forår og sommer klar”

Har man lyst til at deltage i affaldsindsamling søndag d. 31. marts, så er tilmelding på: gvl@sport.dk inden onsdag d. 27. marts

Det affald, der smides i naturen, langs veje og i grøftekanter, ved kysterne, på gaden og i byernes grønne områder kaldes også for henkastet affald. Det er det affald Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på med Affaldsindsamlingen.

Der burde slet ikke være henkastet affald. Affaldet forringer naturoplevelser og de fleste kender nok synet af en smidt øldåse på deres løberute eller cigaretskod på stranden. Når affaldet ligger i naturen er det desuden til fare for dyr, der kan finde på at spise det, skære sig på det eller sidde fast i det oplyser Danmarks Naturfredningsforening

Kemiske stoffer og mikroplast fra affald kan ophobe sig naturen og i vores vandmiljø. Det betyder i sidste ende, at det kan forstyrre vores drikkevand og fødevarer.

Affald i naturen er i virkeligheden en ressource, som er havnet det forkerte sted. Størstedelen af det henkastede affald kan nemlig genanvendes.

Når vi genanvender affald til nye produkter, mindsker vi behovet for at udvinde nyt råstof. Derfor er det meget miljøvenligt at sortere sit affald korrekt - at smide det i naturen er en rigtig dårlig løsning!

Under landsindsamlingen sidste år var der på landsplan omkring 200.000 indsamlere, som i alt fik indsamlet 173.000 kg affald – herunder 102.000 dåser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...