Golfklubben tæller mere end 100 medlemmer, der er fyldt 70 år

LØKKEN: Løkken Golfklub har holdt generalforsamling og formanden Benny Christensen kunne blandt andet i beretningen fortælle om af en af opgaverne i 2020.

- Der er planer om dræning på hul 2 bunker ved green - sammen med fordybning ved hul 16 til venstre for green. Samt dræning hul 3 mellem de 2 søer. Dræning ved teested 15.

Men det er ikke kun vand, som udfordrer golf-aktiviterne i Løkken.

- Den sidste opgørelse vi lavede til det Centrale Foreningsregister viser, at der i Løkken Golfklub er mere end 100 medlemmer, der er fyldt 70, så det er en af de største udfordringer vi står overfor, konstaterede formanden.

Han rettede en tak til personalet for en flot golfbane desuagtet den meget regn og udfordringer, som det nu giver og har givet. Vejret og klimaet er ikke mere som det var engang.

Formanden orienterede om aftale om brugen af el-biler i Løkken Golfklub.

Medlemmer af Løkken Golfklub kan leje en buggy. Den skal bestilles over golfbox. Den grønne buggy kan lejes ud til gangbesværede medlemmer for hele sæsonen.

- Vi har også for 2020 lavet en aftale med Adam (red.: træneren). Vi har aftalt, at han er hos os på torsdage og lørdage.

I skrivende stund har vi ikke indgået en ny samarbejdsaftale Hirtshals og Sindal golfklubber. Vi har haft indledende drøftelser med Åbybro og Øland for et muligt samarbejde.

Golfsamarbejde omkring juniorer. - Vi har i løbet af 2019 etableret et samarbejde med Løkken Skole. Adam har haft besøg af et par af de ældste klasser. Det har været glædeligt at kunne tiltrække de unge til golf, og vi forventer, at vi i løbet af foråret 2020 vil få besøg af endnu flere klassetrin fra Løkken Skole, fortalte Benny Christensen.

- Handlen omkring købet af jord til Driving Range er nu faldet på plads. Vi har modtaget skødet på det købte i januar md. 2020.

Turneringerne har i 2019 igen haft en pæn tilslutning, topscoren er Løkken Open med 155 deltagere, lidt mindre end vanligt, men med spillere fra 36 forskellige klubber.

- Vi er klar igen i 2020 med Løkken Open, datoen er den 19.-20.-21. juni.

Medlemsudvikling.

- Der er desværre flere medlemmer der forlader os end tilgangen af nye. Vi har et lille underskud i forhold til primo 2019.

Den sidste opgørelse vi lavede til det Centrale forenings register viser, at der i Løkken Golfklub er mere end 100 medlemmer der er fyldt 70, så det er en af de største udfordringer vi står overfor. Vi satser meget på, at der til Golfens Dag, den 26. april, vil komme interesserede, der skal også lyde en opfordring til jer om at hjælpe med nye potentielle.

Til orientering holder vi klargøringsdag den 28 marts kl. 9,00 så skriv jeg bare på tavlen ude i gangen. Hvis man har lyst kan man bare kontakte baneudvalgsformanden, så kan vi snakke om, hvad man har lyst og tid til.

Der var genvalg til bestyrelsen, og derfor er den uændret fra sidste år.

Under eventuelt blev der blandt andet spurgt ind til banekontrol, for at ”fange” evt. gratister. Der arbejdes på det, og vi vil meget gerne have nogle frivillige til at gennemføre mere kontrol! Så kunne du tænke dig at give en hånd med dette, så kontakt baneudvalgsformand Søren Gaard.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...