- Da generalforsamlingen er blevet udsat fra 12. marts på grund af COVID-19 og vi er et godt stykke inde i varmeåret, vil jeg give nogle supplerende informationer, sagde formanden for Løkken Varmeværk Kjeld Emil Damsgaard på årets generalforsamling som blev afholdt fornylig.

- Disse informationer er ikke en del af beretningen og alene formandens informationer, som jeg ser relevante på baggrund af den forløbne periode, tilføjede han blandt andet.

Udbruddet af COVID-19 førte til en travl periode for varmeværket, hvor opgaven var at sikre varmeforsyningssikkerheden.

Bestyrelsen og driftslederen iværksatte derfor straks en række foranstaltninger for at sikre forsyningssikkerheden. Herunder personalebeskyttelse og restriktioner for besøg på værket samt udsættelse af varmemålerudskiftningen, der lige var iværksat.

Varmemålerudskiftningen blev igangsat i forbindelse med genåbningen før sommeren. Udskiftningen forløber godt og forventes afsluttet i løbet af efteråret.

Afbrydelsen blev håndteret sammen med entreprenøren Løkken Blikkenslager og VVS Forretning og såvel afbrydelse som genoptagelse er sket i et særdeles godt samarbejde med entreprenøren, det skal entreprenøren have stor ros for. Afbrydelsen påfører ikke særlige omkostninger.

- Solvarmeproduktionen har været glimrende og selvom vi foretager målerudskiftninger, så er det vores forventning af varmeåret ikke medfører negative overraskelser for forbrugeren. Alle vores renoveringer og reparationer er gennemført planmæssigt og der er indtil videre ikke sket overraskende hændelser der påvirker årets økonomi, fastslog formanden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...