LØKKEN: I lighed med sidste år byder den selvejende institution Løkken Redningshus på sandwish ved redningshuset Grundlovsdag den 5. juni fra kl. 14.30. Hvis vejret tillader det, holdes arrangementet udendørs og i tilfælde af dårligt vejr inde i redningsningshuset.

Løkken Redningshus står for drift og vedligeholdelse af huset, hvor Kystfiskerimuseet har sin udstilling. Det er desuden foreningens formål, med udgangspunkt i huset, at iværksætte aktiviteter inden for kultur, folkeoplysning, turistfremme og byudvikling til gavn for lokalområdet.

Forhåbentlig vil mange møde op og støtte op om Løkken Redningshus. Husets vedligeholdelse kræver en del penge, og der er brug for flere medlemmer i foreningen.

Kontingentet udgør 100 kr for enkeltperson,150 kr for husstand og 500 kr for erhverv.

Der kan indbetales på kto.nr.: 9033-1401874 eller på Mobil Pay: 35150

Super Brugsen, Løkken har velvilligt sponseret sandwish. Der vil kunne købes øl og vand.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...