Lokalplanforslag til en udebørnehave ved den nye skole, Stadionvej i Vrå er blevet politisk godkendt.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af ny udebørnehave samt andre mindre bebyggelser, der understøtter det rekreative formål for området.

Forslaget er i høring til den 26.10.2020. Det kan ses på Hjørring Kommunes hjemmeside under Lokalplanforslag i høring.

Hjørring Kommune har foretaget en screening og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes blandt andet med:

Lokalplanen sikrer, at den åbne grønne karakter af området bevares. Det sikres, at der ikke fjernes beplantning eller skov.

Planlægningen sikrer, at området stadig kan forbindes med den større grønne kile i Vrå, og den sikrer, at trafikken i området skal foregå til fods eller cykel og at der kun lægges op til, at veje kan anvendes til servicekørsel.

Overskydende jord fra planområdet og nærliggende områder, nyttiggøres i planområdet i form af bakker, der vil få en rekreativ værdi.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Størup på tlf. +4572336732 eller via mail abs@hjoerring.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...