SOGNEMØDE: To lykkelige omstændigheder blev præsenteret ved mødet i Hundelev

HUNDELEV: Pastoratet, der består af Vejby, Sejlstrup, Jelstrup, Harritslev og Rakkeby sogne, afviklede den 22. maj deres store fælles menighedsmøde. Det blev et meget velbesøgt møde. Omkring 100 mennesker havde fundet vej til Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og Omegn.

Pastoratet har været uden præst siden september måned 2018, hvor daværende sognepræst Viggo Noe gik på pension. Ved sognemødet kunne formanden for Sejlstrup menighedsråd Hanne Drejergaard Kjeldsen bekendtgøre, at menighedsrådene er i den lykkelige situation, at de nu kunne præsentere en nyansat sognepræst.

Det er Lea Hoff Ringgård Lauridsen, som kommer fra et embede i Horne/Asdal, hvor hun har været sognepræst siden 2013.

Den anden lykkelige omstændighed er, at Lea Hoff og hendes kæreste Martin Mølhus Jørgensen venter sig barn nummer 2 i slutningen af maj/begyndelsen af juni, så Lea er gået på barsel. Sognene får først for alvor glæde af Lea, når hendes barselsperiode er overstået, og præsteindsættelsen må vente indtil da. Familien er allerede ved at flytte ind i Præstegården i Rakkeby, og Lea fortæller, at hun vil være en del af sognene, inden hun rigtig træder i funktion.

Det bliver derfor i et roligt tempo, at sognene og præsten skal lære hinanden at kende, og sognene håber, at familien vil falde godt til. Sognene vil søge efter en barselsvikar for Lea.

Efter præsentationen af de lykkelige omstændigheder kunne menigheden høre biskop Henning Toft Bro opmuntre til nytænkning i både kirkerum og uden for kirkerummet, men med respekt for søndagshøjmessen, som stadig er rygraden i folkekirkens åndelige tilbud. Han opmuntrede også til samarbejde med lokale foreninger.

Provst Thomas Reinholdt Rasmussen talte om de udfordringer, som præger de små landsogne, hvor kirken efterhånden mange steder er det eneste samlende bindeled, som det i høj grad er værd at passe på. Han påpegede også, at folkekirken som en institution i samfundet stadig leverer arbejdspladser, som bidrager økonomisk til samfundet.

Det sidste indlæg kom fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, der også sidder i kirkeudvalget. Han gav et personligt indblik i sin opvækst og baggrund i et typisk arbejderhjem, hvor kirken ikke spillede den store rolle. Det kom den imidlertid til, da han mødte sin kone. Han talte meget varmt om folkekirken, som det sted, hvor vi stadig kan bruge de store ord, tale om de store ting i tilværelsen, og hvor vi stadig har den store fortælling. Han fik tegnet et fint billede af den absurde situation, at han gerne vil være medlem og gerne vil betale kirkeskat; men han kunne godt undvære den ceremoni, som indlemmer folk i folkekirken: dåben.

Han fik dog på stående fod et tilbud om dåb uden alt for mange dikkedarer.

Menighedsrådene er glade for den store opbakning, som mødet fik. Hensigten var at inddrage menigheden i det kirkelige arbejde og give menighedsrådene ny inspiration. På bordene lå der sedler, hvor folk kunne komme med forslag til at styrke det folkelige og kirkelige liv i sognene. I alt blev der indleveret 14 sedler, og menighedsrådene glæder sig til at læse og drøfte de mange forslag. HJ

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...