Styregruppen arbejder med forberedelsen af sammenlægning af de fire menighedsråd i storpastoratet

LØKKEN: Der er nedsat en styregruppe, som består af en repræsentant fra hvert af de fire menighedsråd i Løkken Storpastorat, nemlig fra Børglum-Vittrup sogn Anni Præstegaard, fra Vrensted sogn Jens Juhl, fra Lyngby-Rubjerg sogn Bjarne Terkelsen, fra Løkken-Furreby sogn Britta Drivsholm og sognepræsten i Løkken Storpastorat Lise Nedergaard.

Styregruppen arbejder med forberedelsen af sammenlægning af de fire menighedsråd i storpastoratet samt udarbejdelse af stillingsopslag til det ledige præsteembede.

Baggrunden for arbejdet er, at Løkken Storpastorat står i den situation, at skulle ansætte en ny præst. I den forbindelse ønskede stift, provsti og menighedsrådene klarhed over, hvilke tanker om pastoratets fremtid, man i et stillingsopslag kunne præsentere for ansøgerne til embedet.

Det blev derfor tidligere besluttet at bede en ekstern konsulent foretage en analyse af sognene. Denne analyse er nu foretaget.

Analysen peger blandt andet på følgende: Området er udfordret af befolknings- og ikke mindst medlemsnedgang. De fire menighedsråd har ikke været tilfredse med den nuværende struktur. Der ønskes en bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer.

Rapportens anbefaling var blandt andet, at danne et fælles menighedsråd i Løkken Storpastorat. De fire menighedsråd blev derfor på et møde enige om, at arbejde frem imod dette, således det fælles menighedsråd kan være funktionsdygtigt efter det kommende menighedsrådsvalg i 2020.

En sådan sammenlægning af menighedsråd kræver - jvf menighedsrådsloven - et menighedsmøde. Dette møde afholdes torsdag den 24. oktober kl 19.00 i Sognegården, Præstevangen 2, Løkken. Mødet er for alle stemmeberettigede i Løkken Storpastorat.

På dette møde vil den nedsatte styregruppe give en fælles orientering om, hvorfor sammenlægningen ønskes. Derefter vil sognene hver for sig skulle stemme om, hvorvidt man ønsker denne sammenlægning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...