Løkken Skole kunnet ikke have klaret skolelukningen så fint uden erfaringerne med cromebook

LØKKEN: Torsdag d. 12. marts kl. 08.30 var Løkken Skole fuldstændig tømt for elever. Meldingen fra statsministeren dagen inden havde hurtigt slået sig fast i Løkkenboernes bevidsthed.

Forældrene til skolens elever var hurtige til at finde alternative pasningsmuligheder til de mindste elever, så skolens voksne medarbejdere kunne i fred og ro aftale de kommende ugers fjernundervisning. Et rimelig kort møde – vi skal jo holde afstand fra hinanden – gjorde, at også medarbejderne forlod skolen en times efter.

- En tom skole var herfra en realitet, og ligeledes kulturhusaktiviteter og biblioteksåbning blev lukket sammen med Lokalhistorisk Arkivs torsdagsåbning, fortæller skoleleder Arne Dørup Jensen, og forklarer i det følgende hvordan skole og elever håndterer situationen.

For nogle år siden var skolens økonomi så god, at vi havde råd til at investere i en Chromebook – en særlig computer – til hver eneste elev fra 1. – 9. klasse.

- Den er alle eleverne gennem de seneste år blevet fortrolige med at bruge på mange måder i skoletiden, og nu fik den virkelig den store betydning.

Skolen gik lynhurtigt fra nærundervisning til fjernundervisning. Nu foregik undervisning og opgaveaflevering med feedback udelukkende digitalt, og det var nyt for alle.

Rundt om i de små hjem fik forældrene en ny rolle med at hjælpe børnene med at finde ud af at bruge teknikken og løse de digitale opgaver, der nu blev stillet.

Lærerne fik også nye opgaver med at organisere en undervisning digitalt uden at kunne være direkte til stede med hjælp.

Rammerne for fjernundervisningen blev lagt af undervisningsministeriet, der rimelig hurtigt var ude med vejledninger til skolerne på uvm.dk.

Ligeledes fulgte uddannelsesportalen emu.dk op med gode råd til, hvordan fjernundervisning kunne foregå.

Et kommunalt nødberedskab af chefer fulgte op med retningslinjer til skolelederne, som kunne formidle videre til medarbejdere og forældre.

Den nye kommunikationsplatform – Aula – fik virkelig sin voksendåb, og så mange forsøgte at koble sig op, at platformen gik ned.

Efterhånden er det dog blevet den centrale del af sammenhængen mellem skole og hjem.

De velkendte ugeplaner blev den naturlige ramme omkring, hvilke opgaver der skulle løses derhjemme.

Lærerne stod til rådighed for spørgsmål og digital undervisning hver dag mellem kl. 10 og 12 for både elever og forældre. I starten blev der løbende lagt opgaver ud, men ret hurtigt stod det klart for os, at der skulle en koordinering til, så hjemmene ikke blev oversvømmet med opgaver, der virkede uoverskuelige.

Den mest avancerede måde at undervise på har været gennem Google Meet, hvor lærerne har indbudt enten hele klassen eller grupper af den til undervisning, hvor man både kunne se og høre hinanden.

Tilbagemeldingerne har været fine, og det fandt sit leje, som langt de fleste havde det fint med.

Et halvt hundrede forældre og elever har i perioden hentet Chromebook´en på skolen. Normalt skal de blive på skolen.

Nogle børn og forældre benyttede lejligheden til at tage det varme overtøj og et par bøger med hjem.

Alle børnene var uafhængigt af hinanden på forespørgsel enige om, at de savnede kammerater og skolen i dagligdagen – og alle oplevede det som en meget mærkelig situation at stå i.

Medarbejderne har brugt arbejdstiden på at tilrettelægge undervisning og lægge opgaver ud til eleverne.

ver dag mellem 10 og 12 har der været mulighed for at tale i telefon eller på anden vis digitalt med en medarbejder.

På samme måde som børnene, der savner den daglige nærkontakt med kammerater og medarbejdere, udtrykker medarbejderne deres store ønske om at komme tilbage til en hverdag med nærundervisning igen.

Med TV2-News kørende i baggrunden i skrivende stund - netop om åbningen af skolerne igen – ser alle medarbejdere på skolen frem til, at vi igen kan mødes på skolen og have en dagligdag tæt sammen.

Den tidlige og konsekvente handling fra politisk hold i enighed har nok betydet, at vi så småt kan komme i gang igen på forsvarlig vis efter påske.

Stadigvæk skal vi tænke os om, så vi ikke sætter gang i en massiv smitte af hinanden, så vi søger efter en måde, hvor for tæt kontakt stadig kan undgås.

At børn i de forskellige faser møder ind på skolen på forskellige tidspunkter, kan være en af måderne. Vi kan fordele fasen rundt på hele skolen, så afstanden bliver fornuftig – og så må vi se på, hvordan vi bedst kan dække undervisningen ind. Der vil helt sikkert komme anvisninger fra både ministerium og forvaltning, så vi ser frem til at følge de vejledninger, vi bliver givet.

- Fra min side som skoleleder vil jeg her udtrykke min store ros til alle for at få det til at fungere. Det er og har ikke været let for nogen at skulle omstille sig til en ny dagligdag. Alligevel har jeg stort set kun modtaget tilfredshed med den måde, som vi sammen har fået det til at fungere på både i hjemmene og blandt medarbejderne. En stor tak til alle for den flotte måde, I har tacklet den uvante situation på, lyder meldingen fra Løkken skole.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...