Niels Lundbak blev meget glad for sin frivillige tjeneste med vågevagter hos syge, der trænger til medmenneskeligt nærvær, og da han samtidig er i stand til at aflaste de pårørende i en svær situation, giver det en ekstra glæde i arbejdet

HJØRRING: Efter 40 år i diakoniens tjeneste med sygepleje og omsorg for andre blev Niels Lundbak i 2015 pensioneret som hjemmesygeplejerske i Hjørring Kommune. Da han var frisk og ved godt helbred, følte han sig kaldet til fortsat arbejde med mennesker i en svær situation. Det var derfor ganske naturligt for Niels at melde sig som frivillig til Kamillus Hjørrings besøgstjeneste for uhelbredeligt syge. Niels Lundbak blev meget glad for sin frivillige tjeneste med vågevagter hos syge, der trænger til medmenneskeligt nærvær, og da han samtidig er i stand til at aflaste de pårørende i en svær situation, giver det en ekstra glæde i arbejdet.

Der gik dog ikke lang tid før Kamillus Hjørrings koordinatorer Inger Larsen og Inger Jensen fik øje på Niels Lundbaks evner på det organisatoriske plan. De opfordrede derfor Niels til at blive medhjælpende koordinator, så også de 2 x Inger kunne få et afbræk fra rollen som koordinator, der kræver tilstedeværelse døgnet rundt.

- Jeg sagde ja til opgaven, selvom jeg var nervøs for, om jeg kunne gøre det godt nok. Det var en kæmpe tillidserklæring at få. Nu skulle jeg under min vagt koordinere Kamillus Hjørrings indsats, når der fra familier, sygehuse, hjemmeplejen og læger blev anmodet om besøgstjeneste hos uhelbredeligt syge i deres eget hjem, fortæller Niels Lundbak.

Da Kamillus Hjørring allerede i år frem til og med august måned har været ude i 530 besøg hos uhelbredeligt syge enten i eget hjem, på plejehjem eller sygehuse, kræver det en effektiv koordination at finde frem til den helt rigtige frivillige, der kan påtage sig den konkrete opgave her og nu. Den opgave blev i begyndelsen udelukkende varetaget af Inger Larsen, der senere fik hjælp af Inger Jensen. Nu er Niels Lundbak også med som koordinator, hvilket er nødvendigt med den stigende efterspørgsel.

Efter behov har Niels Lundbak vagten som koordinator i en hel uge. Han er døgnet rundt klar ved telefonen og er parat til at hjælpe med at finde en eller flere blandt de 34 Kamillus frivillige, der med meget kort varsel kan rykke ud til de syge, uanset om det er i eget hjem, på plejehjem eller sygehus. I den forbindelse er det godt, at Niels Lundbak har 40 års erfaring som diakon og sygeplejerske at trække på, når indsatsen skal koordineres.

- Det hjælper mig også meget, at jeg gennem mit virke som hjemmesygeplejerske kender mange af hjemmeplejens, plejehjemmenes og sygehusenes personale, det palliative team og de interne arbejdsgange. Dermed bliver det lettere at koordinere vores indsats mest effektivt, siger Niels Lundbak.

Da Niels Lundbak er født på Kolonien Filadelfia i Dianalund, hvor hans far var afdelingsleder for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade, kendte han til diakonien og sygeplejen lige fra barnsben. Efter tiden på Kolonien Filadelfia flyttede familien til De Gamles Hjem i Lunderskov, derefter til Bromme ved Sorø under Kolonien Filadelfia og videre til Ruds Vedby.

Niels flyttede hjemmefra i 1967 til institutionen Attruphøj i Hammer Bakker, hvor han var ansat som ufaglært medhjælper. Herefter blev Niels medhjælper på KFUM arbejdskollegium på Stigsnæs og videre til Gerlev Idrætshøjskole, inden han blev indkaldt som soldat til Forsvarets Lægekorps på Jægersborg Kaserne. Her blev han uddannet til militær sygepasser og forrettede tjeneste på infirmerierne på Ringsted og Slagelse kaserner indtil hjemsendelsen i november 1969. Herefter uddannede Niels Lundbak sig til diakon på Diakonhøjskolen i Dianalund i kombination med en fuld sygeplejerskeuddannelse på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Efter endt uddannelse fik Niels arbejde som sygeplejerske på Kolonien Filadelfia, Amtsplejehjemmet i Dianalund, Ældrecenter Lundgården i Vrå, Amtsplejehjemmet i Sindal og sluttede med 15 år som hjemmesygeplejerske i Hjørring Kommune.

Kamillus Hjørring er en støtteforening for hospice, der blev oprettet i 2006 efter inspiration fra KamillianerGaardens Hospice og Kamillus Aalborg, som er en sammenslutning af venner og frivillige medarbejdere på KamillianerGaarden, nu Hospice Vangen. Kamillus Hjørring oprettede i 2007 besøgstjenesten ”Hjemme i hjemmet”, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende. Besøgstjenesten bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige. De frivillige er kvinder og mænd, der af lyst, interesse og overskud har meldt sig til et arbejde, der kræver, at de kan tilsidesætte egne behov og møde et andet menneske åbent og fordomsfrit. De frivillige har ingen faglig identitet og virke og tager sig ikke af opgaver, der hører under den private eller kommunale hjemmepleje.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...