Nordjyllands Trafikselskab (NT) indfører nye takster fra 20. januar

NORDJYLLAND: Nordjyllands Trafikselskab (NT) indfører nye takster fra 20. januar. De kommende takstændringer er endnu et skridt på vejen i forhold til takstreformen Takst Vest. Med de nye takster er DSB, Arriva, NT og de andre trafikselskaber i Jylland og på Fyn stort set i mål med harmonisering af takster på pendlerkort.

Sidste år i marts indledte NT, DSB, Arriva Tog, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus en større opgave med at harmonisere taksterne på tværs af selskaberne. Hensigten med harmoniseringen er at gøre priserne mere gennemskuelige for kunder i den kollektive trafik ved at skabe et logisk hierarki mellem priserne på enkeltbilletter, rejsekort og pendlerkort, så kunderne f.eks. altid kan regne med, at det er billigere eller samme pris at benytte rejsekort fremfor en enkeltbillet, hvis man vel at mærke rejser vest for Storebælt.

- Sidste år var den mest markante ændring i forbindelse med takstreformen, at vi ændrede rabatstrukturen på rejsekort. Denne gang er fokus på harmonisering af pendlerkort, så taksterne bliver ens på tværs af trafikselskaberne. Det giver prisstigninger på stort set alle zoneniveauer på pendlerkort. Grundprisen på rejsekortet har stigninger på seks zoneniveauer, men til gengæld ændrer vi ikke prisen på enkeltbilletterne, siger Mette Henriksen, Chef for kunder og salg hos NT.

Der er udstukket et såkaldt takststigningsloft fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen på 2%. Forenklet betyder det, at den samlede prisstigning ikke må stige mere end 2%. Det betyder også, at nogle billettyper godt kan stige f.eks. 4%, hvis andre billettyper så falder tilsvarende.

- Når vi ændrer taksterne på pendlerkort, rammes 13% af NT’s kunder. Langt størstedelen af vores kunder har pendlerkort med 2, 3 eller 4 zoner. Ved takststigningen i 2018 oplevede disse kunder et fald i prisen. Helt konkret så kostede et 2 zoners pendlerkort 378 kr. i 2017. Det faldt til 375 kr. i 2018 og stiger nu til 380 kr. i 2019, udtaler Mette Henriksen.

Det kan virke lidt som gynger og karruseller, men takstreguleringer er komplicerede størrelser med mange parametre, der skal tages hensyn til. Reguleringen af taksterne på pendlerkort betyder f.eks., at taksterne internt i trafikselskaberne og på tværs af trafikselskaberne skal være ens. Samtidig er der i resten af Jylland og på Fyn forskel på billetpriserne alt efter, om rejsen foretages med bus eller tog.

- Hos NT adskiller vi os stadig fra de øvrige trafikselskaber ved, at prisen på rejser med tog og bus internt i regionen er ens, hvor i mod de øvrige trafikselskaber har valgt at differentiere priserne. Ensretningen er naturligt begrundet i, at vi varetager både kørslen med bus og tog men er også i stor udstrækning afledt af, at vi hos NT arbejder med mobilitet i et bredere perspektiv og ønsker at sikre god sammenhæng mellem de forskellige transportformer, fortæller Mette Henriksen.

Som led i mobilitetstankegangen og ønsket om at skabe større sammenhæng mellem de forskellige transportformer, introducerede NT sidste år den nye kørselstype ”Plustur” til kollektiv trafiktakst. Med Plustur kan kunderne blive hentet på hjemadressen og kørt til nærmeste bus eller tog til den nette sum af 22 kr.

Der sker også store ændringer i taksterne for NT’s kørselsordning for handicappede, Flexhandicap. Med udgangen af 2018 afskaffede NT abonnementsordningen for Flexhandicap. Dette skete for at gøre

kørselsordningen mere enkel og sikre en lavere pris for flertallet af kunder, der er afhængig af kørselsordningen.

- Efter gennemgang af vores data for rejser i Flexhandicap konstaterede vi, at 74% af kunderne betalte en relativ høj pris for hver kørt tur. Uanset antallet af ture skulle kunden betale abonnement, og hvis kunden kørte få ture, blev betalingen meget høj pr. tur. Det har vi taget konsekvensen af med afskaffelsen af

abonnementsordningen, udtaler Mette Henriksen.

Med afskaffelsen af abonnementsordningen betaler kunderne i Flexhandicap nu en kilometertakst pr. tur i stedet for. Det betyder, at 3 ud af 4 flexhandicapkunder fremover kommer til at betale mindre for deres ture. NT har valgt at harmonisere taksterne på Flextur og Flexhandicap, så taksten på Flexhandicap er lig den laveste takst på Flextur. I forbindelse med takstreguleringen 20. januar er der derfor også ændringer i taksterne for Flextur. De nuværende takster for Flexhandicap og Flextur er i øvrigt ikke ændret siden 2011.

Desuden er taksten på regionsoverskridende rejser harmoniseret med Midttrafik, så kunderne ikke oplever forskellige priser på ud og hjemturen, når de benytter en flextur mellem region Nordjylland og Region Midt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...