I bogen ”Købmand Høgsted i Hjørring” fortæller Eigil Bo Høgsted således om familiens virke i Hjørring i årene 1780 til 1946, suppleret med datidens levevilkår

HJØRRING: Med en ny bog bliver historierne om købmandsfamilien Høgsted i Hjørring fortalt. Forfatteren Eigil Bo Høgsted ønsker med bogen at præsentere læserne for en levende slægts-, lokal- og landshistorisk fortælling.

Høgsted-navnet stammer fra landsbyen Høgsted syd for Hjørring, hvorfra Christen Thomsen omkring år 1780 rejste til Hjørring, for der at blive købmand på Torvet i hele 70 år! Christen fik 16 børn, hvoraf fire sønner endda opnåede at være købmænd i Hjørring - samtidig med deres far! Christen blev den første i Danmark til officielt at tage efternavnet Høgsted, og han blev dermed en stamfader til denne familie.

I bogen ”Købmand Høgsted i Hjørring” fortæller Eigil Bo Høgsted således om familiens virke i Hjørring i årene 1780 til 1946, suppleret med datidens levevilkår. Alt belyst igennem Høgsted-familiens virke som købmænd i og omkring Hjørring - suppleret med både lokal- og danmarks-historie. En periode, hvor indbyggerantallet i Hjørring steg fra ca. 600 til godt 12.000 indbyggere.

Danmark og Hjørring gennemgik en utrolig udvikling i Christen’s levetid. Hjørring’s befolk-ningstal blev firedoblet og husene ændredes fra stort set at være lerklinede med stråtag - til mu-rede huse i op til flere etager. Politisk måtte Christen igennem usikre tider med krige og tilhø-rende skatter ovenpå ’Slaget på reden 1801’ og ’Englandskrigene 1807-14’ - med den tilhørende ’Statsbankerot’ i 1813 samt tabet af Norge til Sverige ved freden i Kiel (1814).

Christen Thomsen Høgsted nåede at opleve glæden ved først stavnsbåndets ophævelse i 1788 samt siden også enevældens afskaffelse i år 1848. Hændelser som var forudsætningen for såvel landbruget’s som industrien’s udvikling. Ja, - selv kong Frederik VII’s underskrivelse af ”Dan-mark’s Riges Første Grundlov” den 5. juni 1849, nåede han at få med - et par måneder før sin død.

Hjørring fik med Høgsted købmændene ’den længst varende købmandsfamilie’ igennem mindst 160 år! I bogen fortælles der ’stort og småt’ om livsbetingelserne i perioden.

Eigil Bo Høgsted - tip-tip-oldebarn af Christen Thomsen Høgsted - har rundhåndet brugt eget omfattende materiale og slægtsforskning samt en masse gode kort og fotografier m.m. fra Vendsyssel Historiske Museum i bogen. Bogen er bundet op på slægtshistorie sat ind i en omfattende historisk sammenhæng.

Eigil Bo Høgsted kan lide at fortælle. Det er gennem årene blevet til en række udgivelser med især lokalhistoriske emner, og den seneste og helt nye udgivelse fra hans side er da heller ikke nogen undtagelse.

Eigil Bo Høgsted beskæftiger sig med lokalhistoriske bøger og han udgiver dem på sit eget forlag IMARA.

- Det skyldes mine børnebørn. Når jeg har skullet læse godnathistorier for dem, ville de meget hellere høre mig fortælle om den gang, jeg var ung og om, hvordan det var dengang. Sådan kom jeg i gang med at fortælle. Så det er i virkeligheden deres skyld, fortæller Eigil Bo Høgsted.

Bogen er til salg i Betty Mogensens Boghandel, Strømgade 6 i Hjørring.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...