Byens liv: Nordjyllands Trafikselskab hæver priserne på flere billettyper 19. januar

NT indfører nye takster 19. januar. I 2020 er der takststigninger på 2 zoners kontantbilletter, 2 og 3 zoners rejser på rejsekortet samt på 2 og 3 zoners pendlerkort. Takstreguleringen tager stadig sit afsæt i det såkaldte Takst Vest samarbejde mellem de jysk/fynske trafikselskaber.

Takststigningerne er underlagt et takststigningsloft, som udmeldes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I 2020 er loftet på 1,9 procent, og de 1,9 procent svarer tilnærmelsesvis til prisudviklingen for driftsomkostningerne. Forenklet betyder det, at den samlede prisstigning ikke må være større end 1,9 procent. Det betyder også, at nogle billettyper godt kan stige for eksempel fire procent, hvis de udgør en mindre del af den samlede passagerindtægt, og andre billettyper samtidig friholdes for prisstigninger.

- Takstreguleringen er en kompliceret sag, da der er rigtig mange hensyn at tage. I år har vi forsøgt at friholde vores pendlere i så stor en udstrækning som mulig samtidig med, at hensynet til den fælles harmonisering på tværs af selskaberne skal varetages. Det betyder, at kontantbilletten stiger fra 22 til 24 kroner samt at enkeltrejserne på rejsekortet på 2 og 3 zoner også oplever prisstigninger, siger Mette Henriksen, Chef for kunder og salg hos NT.

Ændringerne på 2 og 3 zoners rejser på rejsekortet er en direkte effekt af Takst Vest. Her er aftalen, at der skal være et såkaldt ”break-even forhold” mellem rejsekortet og pendlerkortet således, at det altid er billigere at rejse på et pendlerkort fremfor et rejsekort, hvis kunden foretager 38 rejser eller flere om måneden.

- Når vi ændrer taksterne på 2 og 3 zoners rejser på rejsekortet, vil det påvirke en stor andel af vores kunder, men prisstigningerne er samtidig meget lave. Den største prisstigning vil kunderne, der rejser 3 zoner på opleve. Her stiger prisen fra 24 kroner til 27 kroner for en rejse. Denne prisstigning vil ramme cirka fem procent af vores kunder, siger Mette Henriksen.

Sidste år var der prisstigninger på stort set alle zoneniveauer for pendlerne. I 2020 er det alene pendlerne på 2 og 3 zoners pendlerkort, der oplever en mindre stigning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...