LØKKEN: I forbindelse med renovering af parkeringspladsen ved Strandpavillonen og etablering af den nye Klitplads på hjørnet af Norgesvej og Sdr. Strandvej mener nogle af naboerne i området, at der er opstået et problem med fygesand.

Der blev blandt andet lavet en klit, der skal forbinde området med den omliggende natur.

Hugo Lykkegaard, Søndergade 8, Inger Hansen, Sverigesvej 7 og Benny Christensen, Norgesvej 11 fastslår, at de aldrig i den grad har været generet af fygesand omkring huse, på gårdspladser og i haver, som det er tilfældet, efter at den nye klit er lavet. Der er plantet hjelme i den nye klit, men det har ikke nået at få fæste rødder.

- Ral og græsplæner fyger til, og det er ikke til at fjerne. Desuden kan vi feje store dynger sand og strå sammen fra indkørsel og gårdspladser, og det fyger ind af åbne vinduer, siger de samstemmende.

- Vi må ikke bringe sandet tilbage til stranden, da det anses for forurenet, når det har været oppe i gaderne. Derfor skal det køres på genbrugspladsen. Det har vi gjort flere gange. Kommunen kører mere sand på klitten, og så starter det hele forfra igen, forklarer de berørte naboer.

Byrådsmedlem (A) Børge Bech, som selv bor i området, kan bekræfte, at der i den seneste tid har været meget mere besvær med opsamling af strandsand fra tagrender og terrasser end tidligere.

- Jeg har intet belæg for at konstatere, at det stammer fra Klitpladsen. Det er dog ikke ensbetydende med, at andre ikke føler sig belemret heraf. Vi er opmærksomme på problemet og kan godt forstå, at sandfygning fra Klitpladsen er til gene for beboerne på Sverigesvej. Vi må også erkende, at der er klimaforandringer med kraftigere og flere storme og regnskyl, siger han.

- Når jeg tager den kommunale kasket på, kan jeg oplyse om, at der er taget initiativ til følgende tiltag:

I december aftalte vi med en entreprenør, at der skulle laves tillægsarbejder på pladsen, bl.a. montering af spots i støttemur ved stien til Strandpavillonen, og tiltag, som skal afhjælpe sandfygningen. De har desværre ikke været i gang endnu, men vi har rykket for at få udført den del af arbejdet, som kan udføres på trods af vintervejret. Vi har drøftet sandfygningen med landskabsarkitekterne, og de har foreslået, at der stedvis efterplantes med hjelme og lægges jutenet på klitterne, som der plantes igennem. De tager fat på det så snart vejret tillader det.

- Vi kan nok desværre ikke helt undgå sandfygningen, så længe klitterne ikke er helt tilgroet af hjelme. Det var ikke optimalt, at plante hjelme i sommer, hvor der tilmed kom tørke. Derfor fylder de desværre ikke så meget, som de ville have gjort under normale omstændigheder, og holder dermed heller ikke så godt på sandet. Men vi havde lovet at Klitpladsen stod færdig til turistsæsonen. Fagfolk forventer, at hjelmene vil komme godt i vækst i løbet af foråret og sommeren, så klitterne dækkes mere og problemet med sandfygning mindskes og til sidst helt forsvinder, lyder forklaringen fra Børge Bech.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...