LØKKEN: I det nyetablerede Nordland i Løkken står personalet klar til at tage imod unge, som har brug for specialiseret støtte til at komme godt igennem deres ungdomsår. Med solid faglighed og omsorg kan personalet tage imod 10 unge i alderen 12 -18 år, som skoler og traditionelle døgntilbud har svært ved at rumme.

Nordlands personale har brugt den sidste måned på at etablere hyggelige og trygge rammer for opholdsstedets kommende unge. Forstander for Nordland, Mads Thomsen har stort fokus på at personalegruppen lever op til den faglige kvalitet Nordland skal tilbyde de unge, og at personalegruppen trives internt. Derfor har der op til den officielle åbning også været stort fokus på at skabe et solidt sammentømret team, som sikrer stabilitet overfor opholdsstedets unge. Personalegruppen består af socialpædagoger og sundhedsfagligt personale, som alle har erfaring med målgruppen.

For Mads Thomsen er det vigtigt at Nordland er en del af lokalsamfundet, og at opholdsstedets unge både bidrager til og får gavn af de muligheder der findes i nærområdet. Derfor ønsker Mads Thomsen også at opholdsstedets unge på sigt, og når den enkelte er klar til det, kan få gavn af både aktiviteter i den rolige natur som omgiver Nordland, samt af de mange foreningstilbud som findes i området. Ligeså ønsker Nordland at afholde aktiviteter i huset, hvor kammerater og gæster kan komme og have hyggelige stunder med opholdsstedets unge. Både aktiviteter udenfor og i huset skal bidrage til at Nordlands unge får mulighed for at indgå i ligeværdige relationer med andre unge, samt at lokalsamfundet får glæde af Nordland.

Nordland er en selvejende institution under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, som i mere end 100 år har arbejdet for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier. Sammen med en kompetent bestyrelse sikrer Jysk børneforsorg/Fredehjem stabilitet samt faglig og etisk kvalitet for Nordland. Opholdsstedet Nordland er godkendt til at modtage udsatte børn og unge af Socialtilsyn Midt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...