LØKKEN: Der har været afholdt årsmøde i foreningen Løkken Redningshus. Formanden Mariann Andersen fortalte i beretningen om hvad der er foregået i og ved redningshuset i årets løb.

- Der var også rigtig meget liv på platformen. I august på en meget regnfuld og stormende sommerdag, dannede den rammen om en vielse.

- Dejligt at platformen også kan bruges på den måde, understregede Mariann Andersen.

I det hele taget er platformen foran huset et velbesøgt sted i Løkken både i løbet af sommeren, men også når vandet er helt oppe omkring den. Og det har det været flere gange hen over efteråret og vinteren, lød det blandt andet i beretningen. Værst var det omkring nytår, hvor vandet var nået ind bagved spunsen syd for huset og nærmede sig faretruende selve huset. Heldigvis kunne kommunen råbes op og der blev lagt cement/beton bag ved spunsen, og der blev opsat advarselsskilte om at færdes på området.

Kystfiskerimuseet, der hører under Løkken Museum, har til huse i bygningen. Desuden står kommunen for driften og vedligeholdelsen af toiletterne i bygningen.

Bestyrelsen er sammen sat af repræsentanter for foreningerne: Løkken Museumsforening: Mariann Andersen er formand og Leif Frøstrup - næstformand. Løkken DK: Stefan Karlborg. Løkken Fiskeriforening: Bøgild Bast Nielsen. Løkken Borger- og håndværkerforening: Carl Aage Poulsen. Birgitte Kjærsgaard – sekretær samt Kim Bach. Helle Bæk Nielsen er kasserer for foreningen uden for bestyrelsen. Foreningen har p.t. 28 medlemmer

- Vi er så heldige, at et af vores bestyrelsesmedlemmer har gengivet eller skrevet en del fortællinger om redningshuse og redningsaktioner i Løkken gennem tiderne. Disse har været trykt i Løkken Folkeblad og helt sikkert med til at skabe interesse om Løkken Redningshus, sagde formanden blandt andet.

I løbet af året har Løkken Redningshus fået udarbejdet nogle flotte flyers. Vi håber ved uddeling af disse at kunne skaffe flere medlemmer.

Der er blevet opsat skilt med seværdighedstegn, der viser til Løkken Redningshus ved Ndr. Strandvej. Så hvis nogen er i tvivl om, hvor det gamle hus ligger, er der her et fingerpeg.

- I årets løb har vi modtaget kr. 5000,- fra Inger Bang Christensens og Vagn Bang Christensens Mindefond. Der er næsten altid reparations- og i hvert fald altid vedligeholdelsesarbejde på så gammelt et hus, så vi er meget glade for bidraget.

Formanden takkede en lang række andre, som også har bidraget på forskellig vis.

- Til slut en tak til samarbejdspartnere og endnu en gang tak til sponsorer, der så velvilligt har støttet op omkring Løkken Redningshus, sluttede Mariann Andersen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...