LØKKEN: - Vestre Landsret har nu meddelt datoerne for hovedforhandlingen for Finansiel Stabilitets sag mod ledelsen og revisionen i den tidligere Løkken Sparekasse. Retssagen skal behandles af Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg.

Det fortæller Kristian Andersen. Han er tidligere formand for den nu nedlagte forening Garantloekken.dk som i flere år kæmpede for at skaffe garanterne erstatning for tabt garantkapital ved Løkken Sparekasses kollaps i 2009.

Behandlingen af sagen er planlagt således, at retsmøderne afholdes de første tre dage i hver uge fra den 7. januar 2019 til og med den 10. april 2019. Der ikke er retsmøder i uge 7.

- Der kan naturligvis forekomme ændringer i planen, såfremt der måtte være behov for det, tilføjer han.

En hovedforhandling er den afsluttende del af en retssags behandling ved domstolene, hvorefter der afsiges dom.

Hovedforhandlingen i en civil sag indledes som regel med, at parterne nedlægger deres påstande, dvs. redegør for deres krav med hensyn til sagens resultat. Derefter forelægger sagsøgerens, i dette tilfælde Finansiel Stabilitets advokat, sagen for retten ved at redegøre for sagens faktiske omstændigheder og ved at oplæse de af sagens dokumenter, som Finansiel Stabilitet ønsker at påberåbe sig - den såkaldte dokumentation.

Sagsøgtes (ledelsens og revisionens) advokat supplerer i fornødent omfang forelæggelsen og dokumentationen.

Hovedforhandlingen afsluttes med parternes procedure, hvori de redegør for deres opfattelse af sagen. Der kan efter behov fremføres endnu indlæg fra begge parters side.

Forud for hovedforhandlingen forberedes sagen normalt ved, at der har været udvekslet forskellige dokumenter mellem retten og parternes advokater.

Kristian Andersen fortæller, at han planlægger at deltage som tilhører i alle møderne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...