Seks projekter i lokalområdet har fået penge fra puljen

LØKKEN: SE Vækstpulje Nyfors har nu for anden gang i år uddelt midler til projekter i foreninger og klubber. Der er tale om 21 projekter som her fået tildelt 1.2 millioner kr.

SE Vækstpulje Nyfors ser frem til at følge alle projekterne og opfordrer nye ansøgere til at søge om midler inden næste ansøgningsfrist 1. oktober 2019. Ansøgningsskema findes på SE Vækstpuljes hjemmeside.

SE Vækstpulje Nyfors uddeler årligt op til 10 millioner kroner.

I lokalområdet er følgende seks projekter bevilget støtte.

Ingstrup Sportsforening, trampolin 35.000 kroner

Manna-Thise Multihus S/I, samlingshus 200.000 kroner

Potentialeplangruppen i Vittrup, etablering af rekreativt areal 50.000 kroner

Poulstrup-Vrejlev Sport 81, LED-banelys 66.130 kroner

Vrå Vandværk Amba, bevarelse af nedlagt vandtårn fra 1916 52.375 kroner

West Vendsyssel Buelaug, oprettelse af Buecenter. 50.000 kroner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...