Den nye type klimaskærme testes i København

SKALLERUP: Pilebyg A/S har i samspil med blandt andet Teknologisk Institut og Københavns Universitet været med til at udvikle grønne klimaskærme af pil. De nye skærme kan ikke alene dæmpe trafikstøj langs vejene - de kan også opsuge store mængder regnvand fra skybrud.

Den helt nye type kombinerede klima- og støjskærm testes i Folehaven i Valby, en af Københavns mest trafikerede veje med 45.000 biler i døgnet. Skærmen er udviklet og opført i samarbejde med Pilebyg a/s, som har mere end 20 års erfaring med udvikling af grønne naturstøjskærme.

Klimaskærmen er - i modsætning til traditionelle klimaskærme - ikke lavet af stål eller beton, men er derimod opbygget af træ og er også beplantet med grønne planter for både at kunne opsuge regnvand og gavne miljøet for beboere ud til stærkt trafikerede veje.

Pilebyg A/S inddrages løbende i Vejdirektoratets arbejde med udvikling af naturskærmene og bidragyder til fagblade vedr. certificering af støjskærme.

- Det er et meget spændende udviklingsarbejde, vi her har taget del i – aldrig har vores mangeårige erfaring med støjskærm været så effektivt anvendt, siger direktør Johannes Falk i en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut.

Han deltager i morgen i indvielsen i Folehaven sammen med PileBygs projektleder på opgaven, Martin Stahl.

- Med den grønne klimaskærm kan byens regnvandsafstrømning håndteres lokalt og udvidelse af kloaksystemet kan undgås, hvis klimaskærmen bliver tilstrækkeligt udbredt. Sammenlignet med andre grønne løsninger, f.eks. regnbede, har metoden den fordel, at vandet håndteres over terræn, og der skal derfor ikke graves huller og transporteres jord ud af byen, siger projektlederen, Kristoffer Amlani Ulbak, Teknologisk Institut.

Om skærmen

De tre meter høje klimaskærme er opbygget af pilefelt og foret med mineraluld, som kan opsuge regnvand til senere fordampning.

Den er dimensioneret til at kunne klare den værste 10-årsregn og har dermed en kapacitet, der svarer til den offentlige kloak. I tilfælde af ekstremregn, der overstiger skærmens kapacitet, ledes det overskydende vand til et grønt haveareal, der ved hjælp af en omkransende vold kan klare op til 100 års hændelsen, dvs. samme niveau som det, der loves med Københavns Skybrudsplan.

Vandet er ressource

- Ved at håndtere regnen lokalt kan man bruge vandet som den ressource, det vitterligt er: Til at skabe grønne miljøer med gode vilkår for naturen, og som er rare for mennesker at opholde sig i. Skærmen bliver et nyt element i byen, som skaber grønne oaser, der kan dæmpe trafikstøjen og opsuge en del af forureningen, siger professor Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.

Udviklingen af den tre meter høje klimaskærm af pileflet er finansieret af Miljøministeriet, mens opførelsen af den grønne klimaskærm er finansieret af Københavns Kommune og Boligforeningen 3B.

Fakta om klimaskærmen

Den grønne klimavæg er udviklet i samarbejde mellem:

Teknologisk Institut, Københavns Universitet, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Kommune, Aarsleff A/S, Malmos A/S og Pilebyg a/s.

Bygherre: Boligforeningen 3B.

Om klimaskærmen: Skærmen består af en plantekasse og en væg. Tagvand fra nabobygningen føres fra nedløbsrøret, ned under jorden, op i skærmen, hvor vandet fordeles over væggen, der indeholder vandabsorberende mineraluld. Det vand, der ikke opsuges, fortsætter ned i plantekassen. Det er fordampning, der skal sikre, at vandet forsvinder inden næste regn.

Konkret i Folehaven bliver den grønne skærm beplantet med slyngplanter og blomstrende bunddækkende planter. Den grønne skærm er opbygget af pileflet, som er en bæredygtig måde at beskytte mineralulden på. Pilestokkene kommer fra en dansk plantage, og ved også at benytte træ som de bærende stolper er det lykkedes at skære markant ned på brugen af beton og stål, der ellers ofte udgør hovedingrediensen i støjskærme.

Skærmen forventes med tiden at udvikle sig til en lille oase for naturen. I Danmark er naturen generelt presset, bl.a. har vi over 200 forskellige arter af bier, der har svært ved at finde levesteder. Valget af planter tilgodeser netop bier, og dermed også andre insekter nektar og pollenafhængige insekter. Planterne på skærmen er primært hjemmehørende, blomstrende arter med lang vækstsæson. Desuden indrettes det grønne areal mellem skærmen og boligerne som en tør-eng, med masser af blomstrende stauder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...