”Løkkens Maritime Legeplads” er på vej i Løkken Skoles skolegård

LØKKEN: En gruppe ildsjæle fra Løkken er klar med et ambitiøst og nytænkende projekt, som skal omdanne den lidt triste skolegård ved Løkken Skole til et byrum med spændende lege- og hyggekroge, aktivitetsmuligheder, kreative læringsmiljøer etc.

- Dette vil helt uundgåeligt blive et gigantisk løft af Løkken Skoles udeareal, siger en glad skoleleder Arne Dørup Jensen.

Projektet bærer navnet ”Løkkens Maritime Legeplads” og er en fortsættelse af det arbejde, som en gruppe forældre til børn på Løkken Skole indledte i 2006, hvor de tog initiativ til en fornyelse af området syd og øst for Løkken Skole. I den forbindelse blev ”Støtteforeningen for Byens Legeplads” dannet i 2009, og derefter tog projektet form. Der blev indsamlet i alt 1,5 million kroner, og skoleelever, borgere og turister og skolelever kunne tage aktiviteterne i brug til stor glæde for alle. Projektet var tilendebragt i 2016, og foreningen var på nippet til at blive nedlagt i 2018. Men efter opfordring fra Arne Dørup, blev foreningen alligevel holdt i live.

- Jeg havde et ønske om at føre projektet et skridt videre og sikre udvikling af skolegården, som i dag fremstår nedslidt og kedelig. Derfor efterlyste jeg forældre, som var klar til at fortsætte støtteforeningens arbejde, siger Arne Dørup Jensen.

Sjov i børnehøjde

Mette Ottesen, Steffen Rosing, Buster Munk og Per Dam – alle fra Løkken - meldte sig parate til at tage stafetten videre og tage del i arbejdet med at udvikle skolegården.

- Vi vil gerne medvirke til at skabe en bedre hverdag for vores børn i skolen, og vi kan se, at dette projekt kan bidrage til større trivsel og skabe basis for øget indlæring. Samtidigt ønsker vi at skabe et miljø, der også kan anvendes udenfor skoletiden til glæde både for byens borgere samt de mange turister, der kommer til området. Vi ønsker at skabe en maritim oase til glæde for mange, siger Per Dam, der er formand for støtteforeningen.

Undervejs er der samarbejdet med repræsentanter fra skolen, ligesom der har været input udefra. Og det er et ganske imponerede projektforslag, som støtteforeningens medlemmer kan præsentere.

- Vi har haft for øje at skabe noget unikt, som ikke findes andre steder i Danmark. Vi har taget udgangspunkt i, hvad der historisk har defineret Løkken, og det er jo i høj grad livet ved havet, det maritime liv med fiskeri, badehuse og klitarealer. Samtidigt har vi forsøgt at inddrage nogle at de nye elementer, der er anvendt i fornyelsen af byens midte og området ned til molen, fortæller Per Dam.

Pladsen klar i 2021

Arkitekt Jørgen Ussing har visualiseret foreningens ideer og har udarbejdet et spændende projektforslag med en fiskekutter som legeplads, siddepyramide, hyggekroge, multibane, bålplads, sandkasse, scene, områder med marehalm og ikke mindst de velkendte badehuse, som skal fungere dels som uderum til gruppearbejde i skoletiden og dels som oase for byens gæster og borgere, når de besøger den maritime legeplads.

- Løkken Skole har i forvejen stort fokus på at skabe kreative læringsmiljøer ved blandt andet at flytte dele af undervisningen ud af klasserummet. Og der er ingen tvivl om, at ”Løkkens Maritime Legeplads” vil sætte yderligere skub i den udvikling, og vores skolebørn vil få stor glæde af de spændende elementer i projektet. Vores skole skal være i fortsat udvikling, så den også er et aktiv både for byens borgere og potentielle tilflyttere til vores dejlige område, siger Arne Dørup Jensen.

Projektet forventes at løbe op i omkring to millioner kroner og håbet er, at arbejdet kan påbegyndes denne sommer og være tilendebragt i sommeren 2021.

- Støtteforeningen går nu i gang med at søge fonde, legater og virksomheder om økonomisk støtte, så vi kan realisere projektet. Vi håber på, at vi kan finde god opbakning både fra regionale aktører men også nogle af de nationale fonde, der støtter udvikling i kystnære områder. Vi håber selvfølgelig også på velvilje og støtte fra byens virksomheder og borgere, da ”Løkkens Maritime Legeplads” både vil komme skoleeleverne til gode samt i høj grad også medvirke til at understøtte Løkkens udvikling som attraktivt bosted

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...