VRÅ: Sparekassen Vendsyssel kommer ud af 2018 med et resultat før skat på 434 mio. kr., hvilket næsten er en nidobling i forhold til 2014, hvor resultatet var et plus på 47 mio. kr.

Administrerende direktør Vagn Hansen betegner regnskabet for 2018 som meget tilfredsstillende og har følgende kommentarer til offentliggørelsen af regnskabet:

- Resultatet efter skat er forbedret med 34,2 mio. kr. til 353,7 mio. kr. i forhold til 2017, hvilket er en fremgang på 10,7 procent. Vi har dermed også i 2018 leveret et rekordresultat.

Årsagen til fremgangen skyldes især overtagelsen af tidligere Østjydsk Bank A/S, som har medført en engangsindtægt (badwill) på 140,0 mio. kr., men også en belastning med engangsomkostninger til blandt andet udtrædelse af Bankdata.

- En anden væsentlig årsag til vores gode resultat er en fortsat positiv udvikling i antallet af nye kunder og i det antal forretninger, som kunderne ønsker at lave med sparekassen. I 2018 rundede vores samlede kundeantal 131.000 kunder, hvoraf 13.500 kunder kom fra tidligere Østjydsk Bank A/S, og 3.400 var almindelig kundetilgang. Mere end 30 % af det samlede antal kunder har valgt at være garanter i sparekassen. Det opfatter vi som en stor tillidserklæring, og vi vil gøre os umage for at leve op til tilliden.

- Vores indtægter kommer primært fra henholdsvis rente- og gebyrindtægter, der samlet er steget med næsten 120 mio. kr. til 967 mio. kr. Renteindtægterne hænger sammen med sparekassens samlede udlån, og de har udvist en flot stigning til nu at være tæt på 13 mia. kr., hvilket er en stigning på over 20 procent i forhold til 2017.

De knap 9 procent stammer fra den almindelige kontrollerede vækst i forretningen, mens resten stammer fra en vellykket overtagelse og integration af tidligere Østjydsk Bank A/S. Også gebyrindtægterne er steget markant fra 332 mio. kr. i 2017 til 365 mio. kr. i 2018. Stigningen er primært et udtryk for det meget høje aktivitetsniveau, der er i samspillet mellem vores kunder og medarbejdere.

- Vi har stort fokus på, at sparekassen til enhver tid skal være robust nok til at modstå det, man kunne kalde for en ”finansiel 100 års storm”, hvis den måtte komme. Med en god indtjeningskraft er det muligt for os at lægge penge til egenkapitalen, så vi er bedst muligt rustet til at klare de udfordringer, der måtte komme. Alene i 2018 er det lykkedes for sparekassen at lægge yderligere 393 mio. kr. til egenkapitalen, som dermed ender på knap 3,1 mia. kr.

Som garantsparekasse er Sparekassen Vendsyssel en selvejende virksomhed, der ikke skal udbetale udbytte til en ekstern ejerkreds af aktionærer.

- Det betyder, at vores overskud primært kan lægges til egenkapitalen, og når garanterne oven i købet er så loyale, at de investerer yderligere 192 mio. kr.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...