42 ansøgninger til de 1,5 mio. kroner fra kommunens støttepulje - afklaring sker i oktober

HJØRRING: Hjørring Kommune har etableret sin egen støtteordning, og der er mulighed for at yde støtte med et samlet beløb på knap 1,5 mio.kr. Fristen for at søge af puljen udløb den 14. september.

Puljen vil ikke påvirke de ordinære tilskud, der er afsat til foreningerne, men den bliver finansieret via ekstraordinære midler.

-Ved fristens udløb har vi modtaget 42 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på mere end 2,5 mio. kroner. Så nogle ansøgere har måske søgt forgæves. Enten fordi de ikke kan oppebære støtte, fordi det ikke er en folkeoplysende forening, eller fordi puljebeløbet ikke slår til i forhold det samlede ansøgte beløb, fortæller formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Børge Bech i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

- Vi har stor forståelse for, at forårets og sommerens nedlukning af aktiviteterne og forsamlingsbegrænsningerne har betydet, at mange foreninger har mistet og måske vil miste indtægter i form af for eksempel medlemskontingent, stævner, events, sponsorater m.v. De nyeste smittetal og skærpede retningslinjer for forsamlinger gør formentlig, at flere foreninger og klubber føler sig nødsaget til at begrænse eller indstille nogle af aktiviteterne, fx som ved fodboldtræning, som man kan læse om i pressen.

- Det er derfor Fritids- og Folkeoplysningsudvalget har besluttet at oprette denne hjælpepulje for frivillige folkeoplysende foreninger.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at tilskud fra puljen ikke vil blive en forøgelse af de almindelige, løbende tilskudsordninger, som for eksempel aktivitetstilskud/medlemstilskud og tilskud til lokaler.

- Der er tale om en særlig trangsbestemt støtte, som skal være med til at sikre foreningernes drift fremover - eller overlevelse og eksistens om man vil.

- Nu hvor ansøgningsfristen er udløbet, får vi et skaffet os et overblik over de foreninger, som har særlige økonomiske udfordringer i forhold til deres fremadrettede virke, der måske rækker langt ind i næste år. Corona-smitten er jo desværre i fremgang her i landsdelen og i vores kommune lige nu.

- Vi forventer, at ansøgninger bliver behandlet i Fritids- og Folkeoplysnings- udvalgets møde i oktober, tilføjer Børge Bech.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...