Størst fremgang i de tre landsbyer Lønstrup, Bjergby og Vrensted

HJØRRING: De tre landsbyer Lønstrup, Bjergby og Vrensted fik i 2018 den største fremgang i antal indbyggere i Hjørring Kommune, mens Hjørring by tabte pusten efter en årrække med konstant fremgang.

Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2019 registreret 558 borgere med bopæl i Lønstrup, og det var 21 flere borgere end ved begyndelsen af 2018. Tallet er det højeste, som er registreret for de seneste ti år.

Næsten samme fremgang havde Bjergby, som efter et par år med markant tilbagegang har genvundet nogen af byens attraktion for bosætning. Der var ved udgangen af 2018 i alt 874 indbyggere - en fremgang på 20.

Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal har i et par år gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksom på områdets kvaliteter, og det kan være en årsag til den større bosætning.

Megen positiv omtale i forbindelse med Byens Hus er formentlig også en årsag til, at en af de mindre landsbyer Vrensted i 2018 fik flere registrerede borgere efter en lang årrække med nærmest konstant tilbagegang. 310 registrerede borgere pr. 1. januar 2019 var 19 flere end 1. januar 2018.

Modsat flyttede langt flere fra Hjørring by i løbet af 2018, hvilket ifølge Danmarks Statistik gav et minus på 180 indbyggere. Ved indgangen til 2019 havde kommunens største by et indbyggertal på 25.815.

Samtidig faldt indbyggertallet i Hirtshals med 98 til 5.759 indbyggere, hvilket er det det laveste antal set tilbage over de sidste tre-fire årtier.

Sideløbende fortsatte fraflytningen fra landdistrikterne i kommunen med uformindsket hast i 2018, hvor der blev 236 færre borgere. Der er nu under 15.000 borgere, som bor på landet eller i småbyer med under 200 indbyggere.

I resten af kommunens 27 byer og landsbyer skete der kun mindre forskydninger af indbyggertallet i positiv eller negativ retning i 2018.

Totalt betød det, at der i løbet af 2018 i alt blev 592 indbyggere færre i Hjørring Kommune. Den 1. januar 2019 var der 64.665 borgere med registreret bopæl i kommunen.

En væsentlig forklaring på tilbagegangen er dog, at der på papiret blev registeret en ekstraordinær stor udvandring til udlandet. Danmarks Statistiks tal fortæller, at der alene i sidste kvartal af 2018 udvandrede 289 borgere mod 84 i det samme kvartal året før. Også i de andre kvartaler i 2018 lå udvandringstallet højere, hvilket totalt betød en registreret udvandring på 644 borgere i 2018 mod blot 387 i 2017 - en forskel på 257 borgere.

Registreringen viste at især flere rumænere og andre borgere af østeuropæisk oprindelse end tidligere er flyttet tilbage til deres hjemlande. En forklaring på det større antal er også, at kommunen lavede en større indsats for at få streget borgere, som var flyttet uden at med flytning til folkeregistret.

Den tilsvarende statistik for indvandring fra udlandet viste en tilbagegang fra 703 i 2017 til 611 i 2018 - altså 92 færre. Blandt andet fordi der ikke længere kommer syriske borgere til kommunen - kun 20 i 2018.

Totalt gav ind- og udvandring et underskud på 349 borgere i Hjørring Kommune i 2018.

Ind- og udvandringsstatistikkerne i DS viser også, at omkring en tredjedel af bevægelser er danskere, som flytter. I 2018 var der godt 200 danskere, som flyttede til Hjørring Kommune efter et udenlands ophold, mens i underkanten af 200 danskere drog ud i den store verden.

En anden forklaring på den negative befolkningsudvikling i 2018 er, at dødstallet steg markant, mens antallet af nyfødte faldt lidt. Der blev registreret 157 flere døde end nyfødte. Sidstnævnte lå på 601 i 2018.

Resten af tilbagegangen i indbyggertallet i kommunen skyldes flytning til andre kommuner, og herunder på grund af start på ny uddannelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...