LØKKEN: I moderne tid tager fiskeriet i Løkken sin begyndelse af 1880’erne med store fangster af især fladfisk. I 1880’erne og 1890’erne blev Løkken en betydelig fiskerby med en stor omsætning.

Løkken Museums årsskrift Ladepladsen 39 og særudstilling på Løkken Museum handler om nogle af de fiskerfamilier, der gennem generationer har drevet fiskeri fra Løkken.

Et hårdt og slidsomt liv for fiskerne og deres familie.

Fiskerne måtte tidligt om morgenen lægge ryggen til og skubbe deres både ud i havet og derefter sejle ud for at sætte garn. Hjemme agnede kone og børn bakker til linefiskeri.

I Ladepladsen og på plancher i særudstillingen på museet kan man læse beretninger fra efterkommere i 2. ,3. og 4. generation om, hvordan det var at være en del af en fiskerfamilie.

Den halvfemsårige Gertrud Sørensen, datter af fisker Niels Jensen, Bette Niels, fortæller om at være barn i en fiskerfamilie i 1930’erne og 1940,erne. Hvordan hun allerede fra 5 - 6 års alderen skulle hjælpe til med de daglige pligter, der var i en fiskerfamilie.

Børn og børnebørn fra fiskerfamilier, der har drevet fiskeri fra Løkken gennem gode og dårlige tider, fortæller om at være en del af en fiskerfamilie. Blandt andre familien Larsen, familien Frøstrup og familien Knudsen. Hanne Kepler og Gurli Romedahl Nielsen fortæller om en slægt af sømænd og fiskere.

Skriftet er også udstyret med mange billeder fra fiskeri og familier. Billederne er udlånt af bidragyderne og Løkken Lokalhistorisk Arkiv.

I Johanne Grønbechs Hus, Løkken Museum, Nørregade 12, kan Ladepladsen nr. 39 købes. Den er redigeret og tilrettelagt af Mariann Andersen, Hans Fink, Leif Frøstrup, Søren Jensen, Hanne Kepler, Helle bæk Nielsen, Inge Nørgaard, Vagn Sørensen og Peter Ussing.

På museet er der er mulighed at se udstillingen med plancher, der beskriver de forskellige familier og museets stuer, der er indrettet som en fiskerfamilies hjem i 1950’erne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...