VRÅ: To generalforsamlinger i to historiske foreninger er holdt og de samles bagefter til foredrag.

Der var fuldt hus i samlingslokalet i Uhrenholts Gård i Vrå da Lokalhistorisk Forening for Harritslev-Rakkeby holdt generalforsamling. Under formand Sven Aage Nielsens beretning blev det fortalt at meget af bestyrelsens arbejde i 2018 havde handlet om flytning af arkivet.

En relativ kort flytning inden for de samme mure på Uhrenholts Gård, men alligevel ret så omfangsrig.

Arkivet er flyttet fra et lokale på 1. sal med højt til loftet og ned i underetagen i et lokale med mere gulvareal men noget lavere til loftet. Det giver nogle udfordringer med mindre vægplads til billeder.

Formanden mente at løsningen kunne være at lave skiftende eller rullende udstillinger. Arkivet er endnu ikke kommet 100 % på plads, men man arbejder på det. Det kom også frem, at foreningen blev dannet for 25 år siden, og bestyrelsen i den anledning efterlyste gode forslag til arrangementer til fejring af jubilæumsåret.

Ole Jensen, Rakkeby foreslog herefter en historisk vandring i Rakkeby og evt. Harritslev.

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne de fremmødte konstatere, at der var et mindre underskud på knap 8.000 kr. der primært skyldes ekstraordinære indkøb p.g.a. anskaffelser af kontorinventar i forbindelse med flytningen.

3 af bestyrelsesmedlemmerne var på valg: Formand Svend Aage Nielsen, Torben Madsen og Tove Olsen. De to sidstnævnte ønskede ikke genvalg og i stedet stillede Sten Svendsen og Helge Jensen begge fra Rakkeby op, og blev valgt. Der var genvalg på alle øvrige poster.

Under eventuelt takkede formanden de to afgående bestyrelsesmedlemmer for mange års arbejde for foreningen og de fik begge overrakt en lille erkendtlighed.

Svend Aage takkede også Jan Glenstrup, Rakkeby for arkivalier han havde samlet i ca. 25 ringordnere fra sine 25 år som formand for Rakkeby Beboerforening.

Samme aften holdt Vrå Lokalhistoriske Forening også generalforsamling og efter de to særskilte generalforsamlinger blev de fremmødte fra begge generalforsamlinger samlet i et lokale for at høre et foredrag med sognepræsten fra Vrejlev-Hæstrup Kirstine R.R. Rafn, der fortalte om ”Fra forstadstøs til folkekirkepræst”.

Blandt tilhørerne var der bred enighed om at det var et yderst interessant foredrag med megen humor, men også med en del alvor. HJ

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...